Sådan fornyer du certifikat i udlandet, mens du er på dagpenge - flyvebranchen.dk

Deadline for ansøgninger er 23. juni 2022

FPU har fremrykket deadline for ansøgninger til pilotpuljen til 23. juni 2022 efter flere piloter har fået adgang til at kunne søge puljens midler

Hvis du stadig ikke er kommet i job igen som pilot efter coronakrisen, så har du nu sidste mulighed for at søge dækning til certifikatfornyelser og helbredsattester. Puljen lukker for ansøgninger den 23. juni, og der er stadig midler at hente.

Flere nyuddannede får nu adgang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fjernet den skæringsdato, der gjorde, at det kun var nyuddannede mellem 1. januar 2020 og 30. juni 2021, der kunne søge pilotpuljen.

Det er dermed ikke længere et krav, at pilotuddannelsen skal være afsluttet inden 30. juni 2021.

Ændringen betyder, at alle de piloter, der er nyuddannede efter 1. januar 2020, og som endnu ikke er kommet i pilotjob, kan få adgang til dækning af udgifter til certifikatfornyelser og medicals. Det kræver, at de lever op til de retningslinjer, der ellers er for puljen.

Deadline for alle ansøgere forlænges som sagt cirka to uger, så puljen vil være åben for ansøgninger frem til 23. juni 2022 i stedet for 10. juni 2022, som hidtil har været deadline.

Søg midler her: Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp så kan du tage fat på puljeadministratoren på oya@flyvebranchen.dk eller 61404494

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også