Vores valgte og ansatte

Forside » Hvem er vi? » Vores valgte og ansatte

Mød vores politiske ledelse

FPU er en politisk organisation, hvor de delegerede tillidsvalgte på vegne af alle medlemmer vælger den politiske ledelse i foreningen. Den politiske ledelse består af tre poster: Formand, næstformand og forbundssekretær, som er på valg hvert fjerde år.

Vores næste kongres finder sted 24. oktober 2024 i København. Her vil de delegerede tillidsvalgte vælge FPU’s politiske ledelse for perioden 2024-2028.

Vores nuværende politiske ledelse består af:

Formand

Thilde Waast

Thilde Waast blev valgt som næstformand i FPU i 2009 og som formand i 2011. Inden da har hun arbejdet som kabineansat i Cimber Air i ni år og været tillidsvalgt i organisationen. Thilde er særligt involveret i hovedbestyrelsens arbejde, pilotafdelingerne og den politiske interesserevaretagelse i Danmark.

Valgt: 2009
På valg: 2024

Ansvarsområder

 • Øverste politiske leder i organisationen
 • Øverste politiske ansvarlig for relationer til afdelingerne
 • Ledelsen i BLJ
 • National interessevaretagelse
 • Trafikstyrelsen og andre myndigheder
 • Relationerne til Dansk Industri
 • Hovedbestyrelsen
 • Forretningsudvalget
 • DALPA
 • Ansvarlig for Pilotsektionen
 • Ansvarlig for Trafiksektionen

Udvalgsposter

 • Formandskabet (FS)
 • Politisk Ledelse (PL)
 • Formand for Hovedbestyrelsen
 • Formand for Forretningsudvalget
 • Næstformand i BLJ
 • FU-medlem i BLJ
 • Formand for Overenskomst & fagligt udvalg i FPU
 • Udvalg under Trafikstyrelsen
 • Udvalg under FH
 • Udvalg under Transportministeriet

Næstformand

Anders Mark Jensen

Anders Mark Jensen har været næstformand i FPU siden 2011. Før da var han kabineansat og tillidsrepræsentant for Air Greenland Cabin Union. I dag har Anders det daglige ansvar for organisationen, ligesom han er tæt knyttet til de tillidsvalgte og FPU’s internationale arbejde.

Valgt: 2011
På valg: 2024

Ansvarsområder

 • Stedfortræder for formanden
 • Koordinerer organisationens ledelse til daglig
 • HB-dirigent i FPU
 • FU-dirigent i FPU
 • Strategi, udvikling og organisationen
 • Implementering af FPU Vision 2030
 • TR Udvikling og kompetencer
 • Internationale relationer og arbejde overordnet
 • Overordnet personaleansvar
 • Ansvarlig for Kabinesektionen
 • Ansvarlig for FPU Greenland
 • Ansvarlig for FPU Faroe Islands
 • Ansvarlig for FPU Romania
 • Overordnet ansvarlig for organisering

Udvalgsposter

 • Formandskabet (FS)
 • Politisk Ledelse (PL)
 • Næstformand for hovedbestyrelsen
 • Næstformand for forretningsudvalget
 • FU-medlem i BLJ
 • Formand for Udvikling- & Organiseringsudvalget i FPU
 • Formand for Internationalt Udvalg i FPU
 • Bestyrelsesformand i FPU Romania
 • Hovedforhandler i Forligsinstitutionen

Forbundssekretær

Kasper Svendsen

Kasper Svendsen har en lang karriere som pilot bag sig, før han blev valgt som forbundssekretær i FPU på en ekstraordinær kongres i 2022. Han har arbejdet i 10 år i selskaber som Ryanair, Jettime og CityJet og kender dermed alt til vilkårene både på og uden for en FPU-overenskomst.

Valgt: 2022
På valg: 2024

Ansvarsområder

 • Arbejder med forhandlinger
 • Det faglige arbejde
 • Pilotelever og skoler
 • Organisering
 • Intern undervisning og oplægsholder

Udvalgsposter

 • Politisk Ledelse (PL)
 • HB-medlem i FPU
 • FU-medlem i FPU
 • Medlem af Udvikling- & organiseringsudvalg i FPU
 • Tilforordnet, Pilotsektionen
 • Udvalg under Trafikstyrelsen

Som medlem får du store fordele

Bliv en del af det største faglige fællesskab i dansk luftfart for flyvende og nyd godt af de mange fordele.

Få hjælp af de ansatte i FPU

De ansatte i FPU udfylder hver deres vigtige rolle, så foreningen både virker i hverdagen og kan udvikle sig på lang sigt. Alle ansatte er tilknyttet en af de tre enheder: Faglig, kommunikation eller stab. Sammen sidder vi klar til dig hjælpe dig i netop i din situation.

Find kontaktoplysninger på hver enkelt ansat herunder.

Advokat

Elisabeth Tran

Ansvarsområder

 • Juridisk rådgivning til medlemmer, tillidsvalgte og ledelse
 • Juridisk sagsbehandling
 • Advokat og juridisk rådgiver i DALPA

Mads Holst

Ansvarsområder

 • Pressevaretagelse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Kommunikationsstrategi

Journalist

Kristine Nødgaard-Nielsen

Ansvarsområder

 • Redaktør Fagbladet Luftfart
 • Podcastvært på Lyden af Luftfart

Sekretær

Charlotte Stenbygaard

Ansvarsområder

 • Medlemsadministration og service
 • TR-kurser og uddannelser
 • DALPA-administration

Sekretær

Lisa Belkvist

Ansvarsområder

 • Faglig koordinator
 • HR-administration
 • Sekretær for FPU’s næstformand

Generalsekretær – FPU Romania

Mircea Constantin

Ansvarsområder

 • Daglig drift af FPU Romania
 • Internationalt arbejde for FPU Romania
 • Strategiudvikling og implementering i FPU Romania
 • Interessevaretagelsei Rumænien
 • Medlemsservice lokalt
 • Pleje og kontakt af lokale tillidsvalgte

Bliv medlem af FPU

Meld dig ind i FPU og få hjælp gennem hele karrieren, mens du tager del i Danmarks største faglige fællesskab for flyvende.