Vores organisation

Hvad er FPU for en størrelse?

FPU er Danmarks største og mest specialiserede fagforening for piloter og kabineansatte. Vores primære formål er at overenskomstdække luftfartsbranchen og organisere de flyvende i et fællesskab, der giver en mærkbar forskel i hverdagen. Det betyder blandt andet bedre løn, større jobsikkerhed, ordentlige ansættelser efter sikre vilkår, kontante medlemsfordele og juridisk bistand.

Alt det har vi gjort siden 1970, hvor vores organisation blev stiftet af en række piloter i danske luftfartsselskaber. Du kan læse meget mere om vores lange historie her.

I dag overenskomstdækker FPU en stor del af de flyvende i dansk luftfart. Vi har mere end 30 overenskomster, som spænder fra piloterne og de kabineansatte i en række danske og internationale flyselskaber med danske baser, AFIS-operatører med ansættelse i Kommunernes Landsforening samt en lang række piloter med ansættelse i mindre selskaber.

Vores fællesskab favner også pilotelever, flyveinstruktører, helikopterpiloter, HEMS-crew, HOIST-operatører samt ledige piloter og kabineansatte i Danmark og danske piloter med ansættelse i udlandet.

Vores vigtigste relationer

Siden vi blev stiftet i 1970, har FPU været en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, tidligere LO). Vores medlemskab af FH kommer af vores engagement i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (BLJ), som er et formelt samarbejde mellem FPU og fagforeningen Dansk Jernbaneforbund.

BLJ har stor betydning for FPU som organisation, og begge fagforeninger nyder store fordele af det formaliserede samarbejde. Vi deler adresse med Dansk Jernbaneforbund i Carlsberg kvarteret i Valby og deles om mange opgaver fra medlemsservice, juridisk sagsbehandling og administration.

Det er også takket være vores brancheorganisation, at alle medlemmer af FPU kan få adgang til en lang række medlemsfordele som attraktive forsikringer og billigere banklån. Læs mere om alle medlemsfordelene her.

Herudover er FPU medlem af en lang række relevante organisationer i udlandet. Som Danmarks største faglige fællesskab for flyvende har vi naturligt meget at gøre med vores kollegaer fra fagforeningerne i vores nabolande, ligesom vi har plads i både europæiske og globale netværk for piloter, kabineansatte og øvrige ansatte fra transportbranchen. FPU har også plads i organisationen DALPA (Danish Air Line Pilot Association), som samler alle danske piloter i én interesseorganisation.

Bliv medlem af FPU

Tag del i det faglige fællesskab i luftfart og meld dig ind i FPU. Som medlem får du kontante fordele, adgang til tillidsrepræsentanter og juridisk rygdækning.

Din plads i organisationen

Alt arbejde i FPU tager udgangspunkt i medlemmerne og deres hverdag som flyvende. De valgte og ansatte bistår samtlige medlemmer med rådgivning inden for det faglige, det juridiske eller kommunikation, ligesom vi står klar til at hjælpe, hvis et medlem støder ind i problemer på arbejdet.

Herudover har FPU som organisation særligt meget kontakt til vores tillidsvalgte. Vi har det største netværk af tillidsvalgte i luftfart i Danmark, og det sætter vi en rigtig stor ære i. Som medlem i FPU vil du oftest have den tætteste kontakt med dine tillidsvalgte, som er valgt til posten af dig og dine kollegaer.

Som medlem vil du altså ofte tilhøre en lokal afdeling i FPU med lokale tillidsrepræsentanter, eksempelvis som pilot i Sunclass eller kabineansat i Air Greenland. Denne og alle andre afdelinger inden for dit fag hører så til en af tre sektioner: Pilotsektionen, Kabinesektionen eller Trafiksektionen. Hver sektion har en formand, der også har en plads i vores Hovedbestyrelse.

Som medlem danner du dermed fundamentet for det store fællesskab, som FPU udgør. Du indtager naturligt en vigtig rolle i foreningen, da det er dine behov og arbejdsvilkår, som hele organisationen kæmper for at forbedre og forsvare.

Det er med andre ord dig, det hele handler om, når vi forsøger at gøre en forskel for branchen.

Opbygningen af FPU

FPU er en politisk organisation, men vi arbejder uafhængigt af politiske partier. Det betyder, at vores politiske ledelse er på valg hvert fjerde år, hvor de delegerede medlemmer har stemmeret på vegne af alle medlemmer i foreningen. Dette kaldes Kongressen, og det er den øverste myndighed i FPU.

I de fire år mellem hver Kongres ledes FPU af vores Hovedbestyrelse, der mødes mindst fire gange årligt. Hovedbestyrelsen består af formændene for de lokale afdelinger, der har mere end 100 medlemmer. Disse afdelinger kaldes Forbundsafdelinger.

Foruden formændene for Forbundsafdelingerne har Sektionsformændene, den politiske ledelse og vores repræsentant i DALPA plads i Hovedbestyrelsen.

Under Hovedbestyrelsen findes der udvalg som Forretningsudvalget, Udvikling- og Organiseringsudvalget, Det Internationale udvalg og Det Faglige udvalg. Disse udvalg træffer beslutninger på vegne af organisationen og driver FPU fremad.

Vores hovedbestyrelse 2024

 • Thilde Waast – Formand FPU
 • Anders Mark Jensen – Næstformand FPU
 • Kasper Svendsen – Forbundssekretær FPU
 • Aksel Lytzen – Formand Pilotsektionen og DALPA
 • Anders Kyhl – Formand Kabinesektionen og Norwegian Cabin Union Denmark
 • Søren Visselbjerg Kristensen – Formand Trafiksektionen og ATS
 • Brian Rasmussen – Formand Pilot Association JetTime
 • Christian von D’Ahé – Formand Norwegian Pilot Union Denmark
 • Ken Petersen – Formand Viking Pilot Union
 • Lasse Reiding – Formand Flyvebesætningsforeningen for Grønland
 • Michael Nielsen – Formand Star Air Pilotforening
 • Naduk Themotheussen – Formand Air Greenland Cabin Union
 • Peter Hjort – Formand Cimber Pilot Union
 • Rajka Jotanavic – Formand General Aviation
 • Robert Hoffmeier – Formand CityJet Cabin Union

Afdelinger i FPU

Foruden Forbundsafdelingerne, der har mere end 100 medlemmer og dermed en plads i Hovedbestyrelsen, findes der en række lokale afdelinger i FPU. De repræsenterer som regel alle de ansatte i en bestemt faggruppe hos én arbejdsgiver. Eksempelvis de kabineansatte i DAT, piloterne i Atlantic Airways eller AFIS-operatørerne i Esbjerg Lufthavn.

Der findes også afdelinger, der repræsenterer bredere medlemsgrupper, eksempelvis uafhængige piloter med individuel ansættelse eller piloter med ansættelse i udlandet.

Som medlem i FPU vil du derfor oftest tilhøre en bestemt afdeling, hvor en eller flere af dine kollegaer er valgt som tillidsrepræsentant. Du har dermed en personlig relation til de mennesker, der kender dit arbejde ind og ud, og som arbejder for at forbedre forholdene for dig.

Du kan finde en samlet oversigt over vores lokale afdelinger og gældende overenskomstaftaler her.

FPU er altså et stort og mangfoldigt fællesskab, hvilket er en væsentlig styrke i en stadig mere kompleks luftfartsbranche. Sammen kan vi holde fokus på det vigtigste, så du og dine kollegaer kan gå trygt på arbejde og blive ordentligt betalt.

Strukturen i FPU

Bliv medlem af FPU allerede i dag

Bliv en del af det største faglige fællesskab for ansatte i dansk luftfart

Vil du vide mere?

Brænder du inde med et spørgsmål? Uanset hvilken situation du står i, er vi klar til at hjælpe dig.

Ring til os på tlf. 3613 2515 og få en uforpligtende snak eller skriv til os på mail.