Vilkår og betingelser

Forside » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser i FPU

Her på siden får du information og svar på alle spørgsmål om de vilkår og betingelser, der gælder, når du melder dig ind i FPU, allerede er medlem eller besøger vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til vores betingelser, kan du kontakte os på:

Flyvebranchens Personale Union, FPU
Mail: fpu@flyvebranchen.dk
Telefon: 3613 2515

Overblik over vores vilkår og betingelser:

Nedenstående ind- og udmeldelsesvilkår er til enhver tid gældende, og vi forbeholder os retten til at ændre ensidigt i vilkårene. 

Indmeldelse i FPU

Alle, der ønsker at være medlem af FPU, kan søge om indmeldelse hos os og blive en del af Danmarks største faglige fællesskab for flyvende. 

Vi organiserer primært piloter og kabineansatte, men vores medlemmer arbejder også som AFIS-operatører, HEMS-crew, HOIST-operatører og pilotelever. Til sammen udgør vi fællesskabet i FPU og luftfartsbranchen.

Selvom FPU ikke er den overenskomstbærende fagforening på din arbejdsplads, eksempelvis hvis du ikke har en overenskomst, kan du sagtens melde dig i fællesskabet.

Du kan melde dig ind i FPU her på vores hjemmeside – og kontakte os, hvis du har spørgsmål.

FPU tilbyder forskellige typer af medlemskab, som afhænger af din nuværende jobsituation. I forhold til valget af medlemstype er det altså underordnet, om du er pilot, kabineansat eller noget helt tredje.

Du kan se alle vores medlemstyper her.

Hvis du melder dig ind i FPU online, kan du i indmeldelsesformularen angive datoen, hvorfra du ønsker, at dit medlemskab begynder. Du er medlem af FPU fra den angivne dato, så snart du har modtaget skriftlig bekræftelse fra os. Er du ansat et sted, hvor der i forvejen findes en lokalafdeling af FPU, bliver du samtidig og automatisk medlem af afdelingen.

Fra indmeldelsestidspunktet har du adgang til alle medlemsfordele og vores faglige rådgivning. Du får tilsvarende adgang til hjælp og støtte fra dine lokale tillidsrepræsentanter, hvis der findes en afdeling på din arbejdsplads.

Så snart du har meldt dig ind, har du desuden ret til at få din fagretlige sag vurderet af FPU, såfremt sagen er opstået efter indmeldelsen. Det er herefter op til FPU, hvorvidt sagen kan blive videreført i det fagretlige system. 

Udmeldelse af FPU

Har du det rigtige medlemskab?
FPU ønsker at samle de relevante faggrupper i luftfartsbranchen, og vi så naturligvis gerne, at du fortsætter som medlem, så længe du arbejder i branchen. 

Hvis du har fundet ansættelse i udlandet, og derfor ønsker at opsige dit medlemskab af FPU, gør vi opmærksom på, at vi har et særligt Udlandsmedlemskab. Læs mere om Udlandsmedlemskabet her og behold din forbindelse til dansk luftfart. 

Er du blevet ledig? I så fald tilbyder FPU et Ledighedsmedlemskab, der er designet til at hjælpe dig i en svær tid. Medlemskabet egner sig til dig, der leder efter en vej ind i eller tilbage til branchen. Vi gør vores bedste for at hjælpe dig hen til en ny ansættelse og står til rådighed med relevante kurser, professionel rådgivning og kontraktgennemlæsning. Læs alt om Ledighedsmedlemskabet her.

Husk også, at FPU tilbyder nedsatte kontingenter for alle, der arbejder på deltid eller er under uddannelse som pilot.

Vi tilbyder de forskellige medlemstyper for at favne hele branchen og forene alle, der på den ene eller anden måde har tilknytning til luftfarten. En af vores største styrker er vores størrelse, der betyder, at vi kan forhandle endnu bedre vilkår hjem til alle ansatte i luftfart.

Har du benyttet alle dine medlemsfordele?
Alle medlemmer i FPU bidrager til vores fælles kamp for ordentlige og anstændige arbejdsvilkår i luftfartsbranchen. Særligt i vores branche er det en god idé at være fagligt organiseret, da vi arbejder i en af de mest omskiftelige og dynamiske brancher i arbejdsmarkedet.

Sammenholdet i FPU giver os de fornødne kræfter til at forhandle de bedst mulige kollektive overenskomster til vores medlemmer, og vi har brug for alle kollegaer, hvis vi ønsker at opnå vores visioner

Foruden den solidariske tilgang til arbejdslivet, giver dit medlemskab af FPU dig adgang til en lang række kontante fordele. FPU er sammen med din lokale afdeling også din personlige hjælp i hverdagen, og vi er altid til rådighed, når det gælder spørgsmål og tvivl.

Inden du melder dig ud, vil vi derfor gerne minde dig om nogle af de konkrete fordele, du har lige nu:

 • Medlemsfordele gennem FPUs samarbejdspartnere
 • Kontante fordele som billige forsikringer og rabatordninger
 • Hjælp og støtte fra dine lokale tillidsrepræsentanter
 • Juridisk hjælp i fagretlige sager 
 • Faglig rådgivning og branchekendskab
 • Adgang til medlemsmøder og relevante kurser
 • Tilknytning til Danmarks største faglige fællesskab for flyvende
 • Relevant information om luftfartsbranchen fra FPU
 • Politisk interessevaretagelse nationalt og internationalt

Få fordele som medlem

Som FPU-medlem får du en lang række kontante fordele som billige forsikringer og gode aftaler i banken. Foruden juridisk vejledning og faglig rygdækning.

Ønsker du stadig at melde dig ud?

Hvis du ønsker at melde dig helt ud af FPU, skal du sende en mail med nedenstående information til fpu@flyvebranchen.dk:
 
 • Dit fulde navn
 • Dato for ønsket udmeldelse

Du bedes skrive: ’Udmeldelse af FPU’ i mailens emnelinje. 

Vi hører også gerne, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre os og eventuelt holde på dig som medlem. Din begrundelse er vigtig for os. 
 
Vi gør opmærksom på, at udmeldelsesvarslet ifølge vores gældende vedtægter er løbende måned plus en måned.
 
Hvis du eksempelvis melder dig ud den 25. april, vil din udmeldelse være gældende fra 31. maj. Du vil altså blive opkrævet betaling for dit kontingent for maj måned. Du vil naturligvis være fuldgyldigt medlem og have adgang til samtlige medlemsfordele i hele din udmeldelsesperiode. I dette tilfælde indtil den 31. maj.
 
Når du er meldt ud, vil du til gengæld ikke længere have adgang til medlemsfordele, ligesom vi ikke længere kan føre fagretlige sager på dine vegne. Vi gør ligeledes opmærksom på, at eventuelle abonnementer og ordninger som billige forsikringer, som du har tegnet som FPU-medlem, kan ophøre.
 
Hvis du melder dig ud af FPU, mens vi fører en fagretlig sag på dine vegne, vil beslutningen om videreførelse af sagen være op til FPU. Hvis FPU fortsætter sagen, vil eventuelle godtgørelser ligeledes tilfalde FPU.
 
Du er naturligvis altid velkommen til at blive medlem igen, og vi håber at se dig igen i fællesskabet en dag!

FPU er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Vi behandler relevante oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab, opkræve kontingent, rådgive dig, varetage dine interesser, overholde vores vedtægtsmæssige forpligtigelser og tilbyde medlemsfordele.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere optimalt. Dette kan du læse mere om i vores cookiepolitik.

Oplysninger som vi opbevarer om dig som medlem:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • CPR-nummer
 • Medlemsnummer
 • Oplysninger om hvilken afdeling du er tilknyttet
 • Oplysninger om kontingentbetalinger og eventuel restance
 • Oplysninger om bank- og kontonummer i forbindelse med opkrævning af kontingent eller udbetaling af godtgørelser og lignende
 • Din arbejdsgiver, stilling, base og arbejdstidsprocent
 • Dine tillidshverv
 • Hvilke kurser du er tilmeldt eller har deltaget i
 • Oplysninger om særlige diæt- og kostbehov, hvis du har deltaget i arrangementer med forplejning

I forbindelse med konkret sagsbehandling, opbevarer vi yderligere oplysninger om dig i det omfang, de er nødvendige for tilstrækkeligt at oplyse sagen. Eksempler på disse er:

 • Helbredsoplysninger
 • Straffesager
 • Lønoplysninger
 • Vagtplaner
 • Ansættelseskontrakter og lønsedler
 • Andre oplysninger der er nødvendige for tilstrækkelig oplysning af den konkrete sag

Vi bruger personoplysningerne til at hjælpe dig bedst muligt
Vi opbevarer og behandler dine oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab, opkræve korrekt kontingent og hjælpe dig bedst muligt i arbejds- og ansættelsesretlige sager.

Vi skal kunne:

 • Administrere dit medlemskab, opkræve kontingent og indberette dette til SKAT
 • Yde juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager, socialrådgiversager og arbejdsskadesager
 • Sende forhandlede overenskomster til afstemning
 • Anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • Arbejde for uddannelse og opkvalificering
 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtigelser
 • Give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele

Sådan behandler vi dine oplysninger
Oplysningerne, om at du er medlem af en fagforening og dine helbredsmæssige oplysninger, er særligt følsomme personoplysninger.

Disse oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med arbejds- og ansættelsesretlige sager.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at overholde de arbejdsretlige forpligtigelser, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne fastlægge eller stille et retskrav, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 om CPR-numre.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke
I visse tilfælde har du givet dit samtykke – altså sagt ja – til behandling og/eller videregivelse af dine personoplysninger.

Du kan også blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling og/eller videregivelse af dine personoplysninger til nye formål.

Du kan trække dit samtykke tilbage, hvis du senere fortryder.

Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, så gælder det fra det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage. Det har dermed ikke tilbagevirkende kraft.

Vi beder ikke om samtykke til behandling eller videregivelse af personoplysninger, hvis vi har hjemmel til at gøre det i andre dele af persondataforordningen eller databeskyttelsesloven.

Hvem giver vi dine personoplysninger til?
Vi giver relevante personoplysninger og oplysninger om dit medlemskab videre til udvalgte samarbejdspartnere for at kunne levere den service og de tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab af FPU.

Vi leverer for eksempel oplysningerne til:

 • Din afdeling
 • FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), hvis din sag overdrages til videre behandling hos FH
 • FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelse), hvis du er tilmeldt kurser og uddannelser
 • TJM Forsikring, hvis du ønsker at tegne forsikringer i selskabet
 • Lån & Spar Bank, hvis du ønsker at blive kunde i banken
 • Relevante samarbejdspartnere fra Klub FPU
 • Eksterne advokater og andre rådgivere, i det omfang FPU vurderer, at det er nødvendigt med ekstern bistand for at tjene dig som medlem bedst muligt
 • Offentlige myndigheder
 • Din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv og kontingentopkrævning via løntræk
 • Din arbejdsgiver samt de relevante arbejdsgiverorganisationer i forbindelse med behandling af arbejds- og ansættelsesretlige tvister

Hvem modtager vi personoplysninger fra?
I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det drejer sig typisk om oplysninger:

 • Fra din arbejdsgiver i forbindelse med opkrævning af kontingent via løntræk
 • Fra tillidsvalgte om resultatet af valg til tillidshverv på din arbejdsplads, hvis du er blevet valgt
 • Fra et eksternt kursussted efter afholdt kursus om fremmøde eller manglende fremmøde
 • Fra parter, vidner og erklæringer i arbejds- og ansættelsesretlige sager i forbindelse med behandlingen af sagen
 • Fra din tillidsrepræsentant i forbindelse med rådgivning om konkrete arbejds- og ansættelsesretlige tvister på din arbejdsplads

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support og drift af vores IT-systemer.

Du kan altid henvende dig til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har modtaget om dig.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Vi bruger ikke dine oplysninger, hvis du ikke længere er medlem. Dog med følgende undtagelser:

 • I særlige tilfælde bruger vi oplysninger fra arbejds- og ansættelsesretlige sager, hvis de er principielle og dermed kan hjælpe andre medlemmer i lignende sager. Hvis vi bruger oplysninger fra din sag, vil navn, CPR-nummer m.v. være anonymiseret.

Vi udveksler ikke dine oplysninger med nogen, hvis du ikke længere er medlem. Der findes dog følgende undtagelser:

 • Hvis du har benyttet dig af nogle af de medlemsfordele, der er inkluderet i dit medlemskab, meddeler vi disse samarbejdspartnere, at dit medlemskab er ophørt.

Sådan sletter vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at du ikke længere er medlem, da disse oplysninger sikrer dig mulighed for at vende tilbage og få hjælp, også efter du har forladt FPU.

Vi gemmer din betalingshistorik i 5 år (plus løbende år) efter din udmeldelse, jf. bogføringsloven.

Henvendelser, der har medført konkret rådgivning herunder notater og skriftlig korrespondance, slettes senest 5 år efter rådgivningens afslutning.

Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

Sletning efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, så oplysninger slettes før eller efter de 10 år. Det sker, hvis der er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til enten at slette før eller at have oplysningerne i mere end de 10 år.

Arbejdsskadesager gemmer vi i 30 år fra sagens afslutning.

Arbejdsskadesager vedrørende en erhvervssygdom gemmer vi livslangt, da disse sager ingen forældelsesfrist har.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har
Som registreret (medlem) har du i persondataforordningen en række rettigheder.

Indsigtsret:

 • Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer om dig.

Berigtigelse af oplysninger:

 • Du har ret til at få berigtiget forkerte eller mangelfulde oplysninger, som vi opbevarer om dig.

Ret til sletning af oplysninger:

 • I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse:

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du ikke mener, at væres behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med formålet, de er indsamlet til eller gældende lovgivning.

Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger:

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt:

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Flyvebranchens Personale Union
Søndermarksvej 16 2500 Valby
CVR-nr. 83761210
Telefon: 3613 2515
Mail: fpu@flyvebranchen.dk

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre bestemmelserne i vores privatlivspolitik ensidigt.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, sideindsamler vi information om dit besøg gennem de såkaldte cookies. Dette gør vi for at forbedre din oplevelse af hjemmesiden, for at kvalificere og vurdere brugen af indholdet på hjemmesiden og forbedre det med udgangspunkt i din og de andre besøgendes adfærd.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside herunder.

Hvad er en cookie?
Først vil vi kort forklare, hvad en cookie egentlig er, og hvorfor vi bruger cookies.

En cookie er en lille fil, der gemmes i din browser (eksempelvis Chrome eller Safari), så du genkendes ved tilbagevendende besøg på vores hjemmeside. Stort set alle hjemmesider anvender cookies.

Når først du har besøgt en hjemmeside én gang – og givet samtykke til, at hjemmesiden må bruge cookies ved at trykke Tillad/Ja tak/Lignende – kan din browser hjælpe dig med at genfinde hjemmesiden igen. Dette betyder også, at din browseroplevelse bliver bedre og hurtigere.

Det er obligatorisk at oplyse alle besøgende om, at en given hjemmeside som vores bruger cookies.

Denne hjemmeside bruger cookies
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Slå cookies fra
Såfremt du ikke ønsker, at vi bruger cookies, når du besøger vores hjemmeside, kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette er at slå cookies fra i din browser. Det gør du ved at klikke på fanebladet ”indstillinger” i browser.

Følgende handelsbetingelser er til enhver tid gældende for alle medlemmer af fagforeningen FPU:

1. Oplysninger om FPU
Flyvebranchens Personale Union, FPU
Søndermarksvej 16, 2500 Valby
CVR-nummer: 83761210

2. Kontakt FPU
Har du spørgsmål vedrørende dit kontingent, betalingen heraf og FPUs handelsbetingelser?
Du er velkommen til at kontakte FPU direkte på:

Mail: fpu@flyvebranchen.dk
Telefon: +45 3613 2515

3. Indmeldelse
Du bliver optaget som medlem af FPU med de oplysninger, du har angivet i vores online indmeldelsesformular. Du bliver optaget som medlem med virkning fra den dato, du har angivet, medmindre du hører andet fra FPU.

4. Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingentniveauet uden varsel. Alle kontingentpriser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms, da medlemskabet af FPU er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

5. Betaling

Betaling med kort

Du kan betale dit kontingent hos FPU med Dankort, Visa og MasterCard.

Når du modtager skriftlig bekræftelse om din indmeldelse fra FPU, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag. Kontingentbetalingen betales månedligt, og betalingen dækker den kommende måneds kontingent.

Betaling via betalingsservice

Du kan vælge at betale dit kontingent hos FPU via betalingsservice. Enten ved indmeldelse online eller ved at kontakte FPU, hvis du ønsker at ændre din foretrukne betalingsform.

Hvis du betaler dit kontingent via betalingsservice, vil beløbet automatisk blive trukket på din bankkonto i starten af hver måned. Kontingentet betales månedligt, og betalingen dækker den kommende måneds kontingent.

6. Kvittering
Ved online indmeldelse modtager du en bekræftelse fra FPU, når din indmeldelse er modtaget og godkendt.

7. Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret på din betaling til FPU, og kontingentbetalinger refunderes ikke. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af FPU efter vores gældende ind- og udmeldelsesvilkår.

8. Reklamationsret
Da dit medlemskab af FPU ikke er et fysisk produkt, er du ikke omfattet af reklamationsretten som ved øvrig nethandel.

9. Nyhedsbrev fra FPU
Ved indmeldelse i FPU bliver du automatisk tilmeldt vores månedlige medlemsnyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevene fra FPU.

10. Privatlivspolitik
Vores privatlivspolitik er til enhver tid gældende for vores medlemmer. Du kan læse vores fulde privatlivspolitik her.

11. Gældende lov
For alle tvister og juridiske uoverensstemmelser i henhold til disse handelsbetingelser eller efterfølgende individuelle aftaler, er dansk lov gældende. Hverken den internationale købelov (CISG) eller andre fælleseuropæiske lovgivninger skal finde anvendelse. Ved forbrugeraftaler gælder lovens betingelser uanset, hvor forbrugeren er bosat.

12. Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives via Klageportalen til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

13. Ændringer i handelsbetingelser
Vi forbeholder os retten til ensidigt at ændre i disse handelsbetingelser.