FPU-formand: Nu skal branchen på rette køl

FPU’s nyhedsbrev for august 2022 – Thilde Waast

Som sædvanlig er sommeren en hektisk periode i luftfart. Men årets sommer tager alligevel prisen for den mest hektiske i mange år. Det skyldes ikke mindst rekrutteringsvanskeligheder, og at selskaberne ikke har været klar til efterspørgslen. Herudover har SAS-strejken og Dansk Metals ageren på luftfartsområdet skabt ekstra turbulens.

I dette nyhedsbrev har vi samlet det vigtigste, og så peger vi også fremad mod et spændende halvår i dansk luftfart.

Stor medlemsfremgang efter corona – men der er stadig nogen, der venter på job

Vi begynder dog med en positiv nyhed. Opsvinget i luftfart kan også ses på medlemstallet i FPU. I dag har vi faktisk flere medlemmer end inden coronakrisen begyndte. Vi kan også se, at flere selskaber er gået fra at genansætte til nye ansættelser, hvilket er positivt. I FPU tilbød vi under corona et ledighedsmedlemskab til en fjerdedel af normal pris. Uge for uge sænkes antallet af ledighedsmedlemmer, men der er stadig en del – særligt unge – der ikke er kommet i job. Vi arbejder nu for at få de sidste ud på flyveren igen.

Medlemsfremgangen er et resultat af flere overenskomster og dermed nye lokale tillidsrepræsentanters organiseringsindsatser. Der skal særligt lyde en stor ros til kabinerepræsentanterne i SAS Link og SAS Connect og ikke mindst i Norwegian, som bevæger sig mod 100 procent organisering. Vi ser frem til at byde alle FPU’s tillidsvalgte velkommen til en stor konference den 11. oktober 2022.

Opslidende sommer viser problemer

Advarselslamperne blinkede allerede inden sommeren gik i gang. Og europæisk luftfart blev også næsten lige så kaotisk som forudsagt. De kabineansatte har om nogen mærket de problemer som rekrutteringsvanskeligheder, dårlig planlægning og sygdom har kastet af sig. Det fortæller de til FPU’s fagmedie Luftfart i denne artikel. FPU kommer til at gå til selskaberne, så vi undgår at stå i en lignende situation igen næste sommer. Men vi mener også, at der skal kigges på vilkårene for kabineansatte, så det bliver mere attraktivt at vælge jobbet for unge, og så selskaberne samtidig kan holde på dem med erfaring. Branchen skal på rette køl igen, det samme gælder vilkårene. Det bliver vores budskab under overenskomstforhandlingerne og til arbejdsgiverne generelt.

Forkælede piloter er en myte

For de unge og arbejdsløse må det have været hårdt at opleve de falske påstande om piloters løn- og arbejdsvilkår, der florerede under SAS-strejken i juni og juli. Der synes at herske en opfattelse af, at alle piloter tjener over 100.000 kroner om måneden. På sociale medier har der også floreret en myte om, at piloter er forkælede. Virkeligheden er, at piloter selv skal betale for deres uddannelse (nogle gange op mod 1 million kroner), og særligt unge piloter uden flyvetimer må ofte tage til takke med prekære ansættelsesvilkår. Denne mørkere side af pilotgerningen tog Weekendavisen fat i med en stor forsidehistorie, hvor en række modige FPU-medlemmer deltog. Derfor synes vi, at du skal læse artiklen her .

Uklar SAS-aftale

Dansk Metal og DPF gik ned i løn og øgede fleksibilitet samt produktivitet via den nye overenskomst, der faldt på plads den 15. juli 2022. Til gengæld har de gamle SAS-piloter fået SAS til at underskrive parallelaftaler, så deres nedskårede aftale også i et vis (og desværre uklart) omfang skal gælde for piloter på tværs af alle SAS-selskaber. SAS SK-piloter og SAS Connect-piloter går ned med 5 procent på alle løntrin, mens SAS Link-piloter går ned med 15 procent på den nye aftale.

Efter konflikten har Dansk Pilotforening og Dansk Metal brugt manipulerende metoder, som er i strid med lovgivningen, i forhold til at få medlemmer i butikken. I FPU har vi den grundholdning, at piloterne skal have bedst mulige vilkår og fremtidsudsigter, derfor vil vi rådgive dem i den retning, der giver bedst mening for den enkelte – uagtet medlemskab. Men vi er også meget opmærksomme på, om Dansk Metals og Dansk Pilotforenings aftale og ageren kommer til at påvirke vores medlemmer (både i SAS-uniform og generelt) negativt.

Brancheoverenskomst sker ikke uden FPU

Under SAS-strejken forsøgte arbejdsgiversiden med et desperat forsøg på at få stoppet konflikten, der endte med at koste SAS over 1 milliard kroner. Det gjorde de ved at foreslå brancheoverenskomster i de respektive skandinaviske lande. Ideen med brancheoverenskomster skal imidlertid ses som rent spin fra arbejdsgiversiden. Særligt i Danmark er området præget af en høj overenskomstdækning. Desuden er Dansk Metal heller ikke den relevante part i forbindelse med en brancheoverenskomst, da FPU har 90 procent af overenskomsterne i Danmark. Vi har desuden efterfølgende fået tilsagn fra både DI og SAS, at vi er den relevante part, såfremt der skal laves brancheoverenskomst i Danmark. Det vil selvfølgelig være op til medlemmerne og den demokratiske proces i FPU at vurdere, om det overhovedet er i deres interesse med en brancheoverenskomst.

Med venlig hilsen

Thilde Waast – Formand FPU

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også