Henrik Horup fratræder som formand for BLJ og Dansk Jernbaneforbund

Henrik Horup har den 10. marts 2022 meddelt hovedbestyrelsen i Dansk Jernbaneforbund på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, at han trækker sig som forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund med øjeblikkelig virkning.

Dermed fratræder han også sin post som formand for Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (BLJ). BLJ er parablyorganisation for FPU og Dansk Jernbaneforbund.

Formand for FPU, og næstformand i BLJ, Thilde Waast vil gerne takke Henrik Horup for det gode samarbejde. Samtidig ser hun frem til samarbejdet med den nye konstituerede formand, Preben S. Pedersen.

Preben S. Pedersen er blevet konstitueret som forbundsformand og dermed også som formand for BLJ.

Dansk Jernbaneforbund indkalder snarest til ekstraordinær kongres den 27. april 2022, hvor der skal ske valg til såvel forbundsformand- og næstformandsposten – og dermed også til posten som formand for Brancheorganisationen BLJ.

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også

Pas på dig selv

Med FPUs kollektive fritidsulykkesforsikring er du sikret mod ulykker i fritiden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

Nyhedsbrev: 2024 er i fuld gang

Hvordan ser fremtiden for dansk luftfart ud? FPU inviterer til gratis medlemsarrangement, hvor vi håber at blive klogere på netop fremtidens luftfart.