Om FPUs politiske og internationale arbejde

Om FPUs politiske og internationale arbejde

FPU arbejder politisk, men ikke partipolitisk. Vi forsøger at påvirke poli­tikerne både i Danmark og i EU for at sikre og forbedre medlemmernes arbejdsvilkår i branchen.

FPU venter ikke på, at andre sætter dagsorden – vi laver proaktivt arbej­de og vil gerne selv sætte dagsordenen.

Vi er aktive i vores lobbyarbej­de for at styrke vores medlemmer. Vi blander os i den offentlige debat på vores område, og vi sidder altid med i de udvalg og nævn med indflydelse på vores branche.

Om FPUs politiske og internationale arbejde - flyvebranchen.dk

FPU arbejder med politikere og myndighederne i Danmark for at styrke bran­chens vilkår i Danmark.

Det gør vi ved at bringe medlemmerne problemer og udfordringer til Christiansborg eller til danske medier.

Men det gør vi også ved at sidde med de rigtige steder: FPU sidder blandt andet i Branchepanelet for Luftfart og Arbejdsgruppen for Fair konkurrence i Luftfart, der stadig har stor indflydelse og som i 2014 forfattede denne rapport.

Op mod 80 procent af lovgiveningen i flyvebranchen stammer fra EU. Danmarks medlemskab af EU får større og større betydning også for udviklingen af det danske arbejdsmarked.

Derfor er det af afgørende betydning for FPU’s medlemmer, at vi som organisation kan følge og påvirke beslutningerne i EU.

Det gør vi igennem vores eget engagement i EU, igennem vores LO-kontor i Bruxelles og endelig via vores europæiske organisationer, som også er placeret i Bruxelles.

Dette arbejde foregår også via internationale organisationer, hvor vi er aktive medlemmer. Her har FPU pladser i forskellige bestyrelser, udvalg og besidder flere ledelsesposter i disse organisationer.

  • DALPA Danish Airline Pilot Association
  • NTF Nordisk Transportarbejder Føderation
  • ETF European Transport workers’ Federation
  • ECA European Cockpit Association
  • ITF International Transport workers’ Federation
  • IFALPA International Federation of Airline Pilot Associations
  • GCAQE Global Cabin Air Quality Executive

FPU forsøger at videregive nogle af de danske erfaringer med fagligt arbejde til vores kollegaer i udlandet, så de bedst muligt kan varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet.

Derfor startede FPU i 2017 et formelt samarbejde med en rumænsk kabineforening. Formålet med samarbejdet er at løfte rumænske arbejdsvilkår i luftfartsbranchen. Dette er samtidig en løftestang for vores generelle kamp mod social dumping i Norden og i EU.

Bliv medlem af FPU allerede i dag

Bliv en del af det største faglige fællesskab i dansk luftfart for piloter, kabinepersonale og AFIS-operatører

Vi udsender et månedligt nyhedsbrev med relevante historier fra branchen, FPU
og Fagbladet Luftfart.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.