FPU Romania

FPU Romania – et værn mod social dumping

Det var en banebrydende idé, der endelig tog form, da FPU i 2020 stiftede en søsterorganisation i Rumænien, FPU Romania. En fagforening for både piloter og kabineansatte i et EU-land, der hverken havde den danske tradition for organisering eller de samme ordnede arbejdsvilkår, som vi kender.

Det var derfor imod alle odds, at FPU engagerede sig i Rumænien, men ambitionerne overstrålede de indledende benspænd.

Social dumping var efterhånden blevet et så stort problem i dansk luftfart, at vi som landets største fagforening for piloter og kabineansatte var nødt til at tage nye tiltag i brug.

Ved at stifte FPU Romania kunne FPU på sigt forbedre vilkårene for de rumænske piloter og kabineansatte i en sådan grad, at det blev mere attraktivt for dem at finde ansættelse lokalt frem for at rejse til Danmark til en løn under branchestandarden. Og siden grundlæggelsen er det gået stærkt!

På bare en håndfuld år er FPU Romania vokset fra at være en lokal idé hos få ildsjæle til at være en anerkendt fagforening på hele det europæiske kontinent. I 2023 blev FPU Romania optaget som fuldgyldigt medlem i ECA (European Cockpit Association), og i 2024 kunne foreningen skrive under på den første private overenskomst i rumænsk luftfart.

Lær FPU Romania at kende

Besøg FPU Romanias egen hjemmeside eller kontakt vores ansatte i Rumænien, hvis du brænder inde med spørgsmål til deres arbejde.

FPU Romania i dag

Selvom FPU Romania stadigvæk er en purung fagforening i det store perspektiv, har foreningen for piloter og kabineansatte i rumænsk luftfart allerede rykket enormt meget ved luftfartsbranchen i Rumænien.

Allerede nu er flere af de oprindelige formål og ambitioner med projektet lykkes, da FPU Romania er blevet meldt ind i ECA og har fået godkendt den første private overenskomst i luftfart nogensinde i landets historie. Men ambitionerne stopper ikke her.

FPU Romania stræber efter at overenskomstdække flere selskaber i Rumænien og organisere størstedelen af de ansatte i rumænsk luftfart. Organisationen bliver hele tiden mere og mere selvstændig og får dermed også et større manøvrerum i Rumænien, Østeuropa og på kontinentet generelt.

Der er særligt to grunde til, at FPU Romania er lykkedes så hurtigt og effektivt: De danske medlemmer af FPU og den lokale initiativtager og daglige leder Mircea Constantin.

Uden opbakningen fra medlemmerne af FPU Danmark, var projektet måske aldrig lettet. Der har fra start af været helhjertet opbakning og en utrolig villighed til at tage ansvar for hele branchen og for at bære udgiften i de første år.

Herudover skylder vi tak til Mircea Constantin, der fra start af har troet på projektet. Mircea var den første, der begyndte at organisere kabineansatte i Rumænien, og i dag har han titel af generalsekretær i FPU Romania og har det daglige ansvar.

Manden bag FPU Romania

Til daglig ledes FPU Romania af generalsekretær Mircea Constantin, der har været involveret i projektet fra første fløjt. Mircea er tidligere kabineansat med en karriere i flere nationale og internationale flyselskaber, og han har gennem mange år været den primære aktør i kampen for bedre arbejds- og lønvilkår for de flyvende i Rumænien.

FAQ om FPU Romania

FPU Romania blev stiftet i 2020 for at tage et større og mere utraditionelt livtag om social dumping i luftfart. Ambitionen var og er stadig, at FPU kan være en hjælpende faktor i forbedringen af de lokale arbejds- og lønvilkår i Rumænien, så det en dag ikke kan lade sig gøre at tiltrække international arbejdskraft til en unfair løn i Danmark.

FPU indså heldigvis tidligt, at kampen mod social dumping ikke kan vente til, at arbejdskraften kommer til Danmark. Vi var nødt til at tage nytænkende initiativer i brug for at begynde at organisere piloterne og de kabineansatte, mens de stadigvæk opholdt sig i lande som Rumænien. Ved at håndtere udfordringerne lokalt, hvor foldene manglede forbedring, kunne vi på sigt stoppe de luftfartsselskaber, der er villige til at drive unfair konkurrence på bekostning af de ansatte.

Er du medlem i FPU Danmark? I så fald skal du have mange tak for at bidrage til kampen mod social dumping! Dit medlemskab af FPU er nemlig den direkte årsag til, at vi som fællesskab kan tage den kamp, der er så afgørende for alle ansatte i luftfart.

FPU Romania har det overordnede formål at skabe så gode arbejds- og lønvilkår lokalt i Rumænien og siden hen i resten af Østeuropa, at luftfartsselskaber ikke længere høster profit på at hente dygtige mennesker fra Østeuropa til Danmark til en løn, der ligger under den danske branchestandard. En lille del af dit månedlige kontingent til FPU går derfor til at støtte vores ansatte i Rumænien og deres indsats i at organisere lokalt, forhandle overenskomster og beskytte dine kollegaer i rumænsk luftfart.

Som organisation og fagforening har FPU Romania været på en uset og historisk hurtig rejse. Fra at være en social idé hos en række ildsjæle i og uden for FPU i 2010’erne til at være en anerkendt fagforening, medlem af ECA og den overenskomstbærende fagforening hos Europas største flyselskab, Ryanair/Malta Air i Rumænien.

FPU Romania er den eneste fagforening i Østeuropa, der både organiserer piloter og kabineansatte – ligesom FPU gør det i Danmark. I dag har FPU Romania medlemmer i alle de toneangivende selskaber med rumænske baser, og foreningen arbejder hele tiden på at skrive flere overenskomster. Det daglige arbejde består dels af at organisere flere medlemmer og føre juridiske sager på vegne af de eksisterende – et helt banebrydende arbejde i et land som Rumænien.

I sidste ende er alle resultaterne med til at forbedre arbejdsvilkårene for medlemmerne i FPU Romania, og hver eneste gang vi rykker bare lidt på deres vilkår, er du som medlem af FPU Danmark en lille smule bedre beskyttet mod social dumping.

Selvom FPU Romania allerede i dag er en internationalt anerkendt fagforening i luftfart med medlemmer i flere flyselskaber, så er der endnu større ambitioner i vente.

FPU Romania har til formål at organisere alle flyvende i rumænsk luftfart og skrive overenskomster med alle de selskaber, som medlemmerne arbejder i. Med tiden ønsker FPU Romania at ændre på den måde, som man tidligere har opfattet fagforeninger på i Rumænien og andre del af Østeuropa.

Herudover arbejder FPU Romania intensivt på at implementere flere perspektiver fra den danske modul lokalt. Det gælder både opfattelsen af fagforeninger, hvervningen af tillidsrepræsentanter, demokratiske processer og medlemsinddragelse.

Baggrunden for FPU Romania

Alle piloter og kabineansatte med ansættelse i dansk luftfart skal have ordentlige arbejdsvilkår og en retfærdig løn – uanset nationalitet.

Desværre ved enhver med kendskab til vores branche, at man ikke kan tage netop de to ting for givet. Og udviklingen i dansk luftfart var ikke til at tage fejl af for FPU: Social dumping var kommet for at blive.

Da det europæiske luftrum blev liberaliseret, fik en lang række lavprisselskaber fra hele verden medvind. Nogle af dem stod klar til at udnytte smuthullerne i udviklingen ved blandt andet at ansætte deres medarbejdere på kreative kontrakter eller ved at udfordre hjemmebasebegrebet. Det betød blandt andet, at vi pludselig så internationalt crew på flyvninger mellem to skandinaviske lande til en løn, der oftest lå langt under branchestandarden i Danmark.

FPU har været en del af branchen så længe, at vi hurtigt opdagede, at der skulle nye tiltag i brug, hvis ikke problemet med social dumping skulle kvæle branchen og de ordnede forhold i Danmark.

Derfor stiftede FPU søsterorganisationen FPU Romania i 2020 efter flere års ihærdigt samarbejde med passionerede kabineansatte i Rumænien. Det var en banebrydende idé, der både sigtede efter at forene piloterne og de kabineansatte i EU-landet, tage et opgør med en historisk fjendtlighed over for fagforeninger generelt og – i sidste ende – indføre landets første private overenskomst for flyvende.

Ambitionerne var altså himmelhøje, og på bare en håndfuld år er FPU Romania rent faktisk lykkes med flere af perspektiverne. Der er naturligvis stadigvæk plads til udvikling, men uanset hvordan man betragter det, er FPU Romania i dag en rigtig fagforening efter alle kunstens regler – og det er slet ikke så lidt endda.

Du kan læse mere om højdepunkterne i FPU Romanias historie herunder.

2014
2014
SAP stiftes i Rumænien

En lille gruppe kabineansatte på Wizz Airs rumænske base tager initiativ til at stifte foreningen SAP (Aerolimit Professional Trade Union). Gruppen har til formål at organisere de ansatte i kabinen og udvælger Mircea Constantin som repræsentant. Det viser sig, at SAP bliver startskuddet til et egentlig FPU Romania.

2017
FPU og SAP indgår samarbejde

SAP har efterhånden et par års erfaring med fagforeningsarbejde og indleder en dialog med FPU om arbejdsforholdene for kabineansatte og piloter i Rumænien og resten af Østeuropa. Efter nogle indledende møder underskriver FPU og SAP en formel samarbejdsaftale i Bukarest.

Samarbejdet indebærer primært, at FPU så småt giver SAP juridisk og faglig rådgivning og herudover bistår med vejledning til fagforeningsarbejdet på det europæiske kontinent.

2019
De sidste forberedelser

Efter et par års formelt samarbejde og fælles idéudviklet tager SAP og FPU hul på de sidste forberedelser til at stifte en ny og selvstændig fagforening i Rumænien kaldet FPU Romania. Der arbejdes gennem hele året intensivt på at ordne de fornødne detaljer og tilladelser i Rumænien.

2020
2020
FPU Romania stiftes

I februar kan FPU og de lokale ildsjæle i Rumænien endelig klirre med glasset og officielt stifte fagforeningen FPU Romania.

Foreningen skal som den første i landets historie organisere både piloter og kabineansatte med rumænsk base.

2020
Mircea Constantin

En af initiativtagerne til FPU Romania, Mircea Constantin, bliver udnævnt til nn. 

Mircea Constantin er tidligere kabineansat i blandt andet Wizz Air, og han er en del af den gruppe kabineansatte, der stiftede SAP i 2014.

Mircea Constantin dedikerer hele sin tid til FPU Romania og har herfra det daglige ansvar for foreningen.

2020
Coronakrisen rammer

Coronapandemien rammer hele verden – og selvfølgelig også den spritnye forening FPU Romania. Hele FPU befinder sig midt i den værste krise i organisationens levetid, og der er konkurser i alle dele af dansk, rumænsk og europæisk luftfart.

I ly af pandemien får FPU Romania dog kontakt til de ansatte i Ryanairs datterselskab Malta Air, der har base i Rumænien. FPU Romania og Mircea Constantin begynder så småt at organisere de ansatte og forberede arbejde til at indgå i overenskomstforhandlinger med selskabet.

2023
FPU Romania underskriver sin første overenskomst

FPU Romania indgår efter flere års arbejde deres første overenskomstaftale med et privat luftfartsselskab. Det hårde arbejde bærer frugt, da foreningens medlemmer og luftfartsselskabet Malta Air, der er datterselskab til Ryanair, underskriver en overenskomstaftale.

Den nye overenskomst gælder både piloter og kabineansatte med ansættelse på basen i Bukarest. 

2023
FPU Romania optages i ECA

FPU Romania bliver optaget som fuldgyldigt medlem i European Cockpit Association (ECA), der er den største fælleseuropæiske pilotorganisation. 

Med optagelsen i ECA bliver FPU Romania anerkendt som en ligeværdig fagforening på kontinentet.

2024
Overenskomsten skriver historie

Overenskomsten med Malta Air bliver officielt godkendt af det juridiske system i Rumænien. FPU Romania har hermed skrevet historie ved at indgå den første private overenskomst i rumænsk luftfart.

Vil du med i fællesskabet?

Meld dig ind i FPU og få adgang til en række medlemsfordele og en høj service fra både FPU og dine tillidsrepræsentanter