FPU byder velkommen til den nye transportminister: Husk at prioritere dansk luftfart

En reel luftfartsstrategi, grøn omstilling og sikring af arbejdsmiljøet for alle flyvende. Det er nogle af de punkter, som FPU vil italesætte over for Danmarks nye transportminister.

Danmark har fået ny regering, og det betyder, at Venstre-politikeren Thomas Danielsen erstatter Trine Bramsen (S) som Danmarks transportminister.

”Vi glæder os til at tale de flyvendes sag over for den nye transportminister. Luftfartsbranchen er enormt vigtig for både dansk økonomi, danske arbejdspladser og den grønne omstilling. Det er en kompleks branche, og der er behov for fokus på både arbejdsmiljø og på at lave en reel luftfartsstrategi,” siger Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union, der repræsenterer over 2000 piloter og kabineansatte.  

Thomas Danielsen har siden 2011 siddet i Folketinget, hvor han især har beskæftiget sig med klima, energi og fiskeri.

”Vi har heldigvis haft en god dialog med de tidligere transportministre, hvor vi har haft mulighed for at præsentere de punkter, vi mener, er vigtigst for dansk luftfart. Men vi ved også, at luftfarten ikke altid bliver prioriteret lige højt. Derfor vil vi arbejde på helt fra start at præsentere den nye transportminister for, hvordan vi kan bevare og udvikle dansk luftfart. Vi skal sikre ordentlige forhold for de ansatte, og vi skal sikre, at branchen er bedst muligt rustet til at møde fremtidens udfordringer,” siger Thilde Waast.  

Her er hvad FPU gerne vil have en ny regering til at prioritere:

  • Luftfarten skal være mere grøn – ikke mindre. Vi ønsker et grønt klimabidrag, der tilbageføres til branchen, så vi kan få den grønne omstilling skudt i gang. Pengene fra en eventuel afgift skal udelukkende gå til at investere i grøn luftfart – ikke til at finansiere projekter, der ikke er luftfartsrelaterede. Det er muligt, hvis der er politisk vilje.
  • Vi vil have en reel luftfartsstrategi. Hvad skal Danmark som luftfartsland? Hvis vi skal bevare CPH som international hub med forbindelser til hele verden til gavn for dansk erhvervsliv, så skal der være de rigtige forhold for selskaberne, ordentlige forhold for de ansatte og ikke mindst adgang til kompetent arbejdskraft.
  • Erhvervsuddannelserne skal have et løft. Den grønne omstilling kommer ikke uden faglærte, og kompetent og dygtig arbejdskraft kommer ikke af sig selv.
  • Fælles EU-regler for tilsyn med arbejdsmiljø for flyvende. De nuværende regler er hullede, og der er i dag alt for mange flyvende i Danmark, der ikke er omfattet af de danske arbejdsmiljøregler. En fælles løsning i EU er nødvendig, hvis ikke arbejdsmiljø for flyvende skal blive fortid.
Del denne artikel fra FPU på:

Læs også