20 millioner afsat til certifikatfornyelse under COVID19-krisen

Vi er glade for at kunne meddele ledige piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, at der på årets finanslov afsættes midler til certifikatfornyelse.

Helt konkret er der afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2021 til finansiering af fornyelse af certifikater, rejseudgifter og helebredsfornyelese for piloter og flyveledere.

Hvorfor er puljen oprettet

Under coronakrisen har næsten 1000 piloter mistet jobbet i Danmark. Efter sommeren 2020 stod det klart, at rigtig mange piloter, udover at have mistet deres livsgrundlag, også selv skulle finansiere vedligeholdelsen af deres pilotcertifikat. Derfor blev forslaget om en særlig coronahjælpepakke luftfet af FPU overfor politiske partier og regeringen.

Med ”Aftale om udvidelse af hjælpepakke” fra d. 27. oktober 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet blev det besluttet, at der skulle afsættes penge til formålet.

Hvem kan søge?

  1. Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør med bopæl i Danmark, som er fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  2. Grænsegængere som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  3. Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.

Hvad kan man søge støtte til?

  • Fornyelse af rettigheder af følgende certifikater, der kan opnå støtte til fornyelse af deres rettigheder samt tilskud til eventuelle rejseomkostninger i denne forbindelse.
  • Fornyelse af helbredsgodkendelse
  • Fornyelse af sprogpåtegning

Hvor meget støtte kan man få?

For at sikre, at flest mulige i målgruppen kan hjælpes i den nuværende situation, kan der maksimalt ydes et samlet tilskud på op til 15.000 kr. pr. pilot, flyveleder eller flyinformationsoperatør pr. år.

Kan man få støtte, hvis man selv har betalt for sine fornyelser?

Ja, der kan ydes tilskud til piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, der selv har afholdt udgifter til ovenstående aktiviteter siden den 11. marts 2020. Aktiviteterne skal være afsluttede og dokumenterede, før der kan gives tilskud.

Hvornår kan man søge støtte fra?

Puljen åbner for ansøgninger hurtigst muligt i 2021, forventeligt i løbet af januar måned.

Hvordan søger man støtte?

Det er Flyvebranchens Personale Union, der kommer til at behandle ansøgningerne. Så snart vi har viden om, hvornår ansøgningerne skal sendes, og hvilke kriterier og elementer en succesfuld ansøgning skal bestå af, vil vi dele den.

Vi opfordrer jer til at holde øje med medlemsmailen, og I kan også følge os på vores Facebook-side og læse nyt på www.flyvebranchen.dk og www.luftfart.nu, så I er helt opdaterede

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også