Vores internationale arbejde

FPU i det store billede

Som Danmarks største og mest specialiserede fagforening for piloter og kabineansatte har FPU naturligt meget at gøre og sige i et internationalt perspektiv. Særligt fordi luftfart er selve definitionen på internationalt arbejde, hvorfor både de ansatte og de faglige udfordringer krydser landegrænser dagligt.

Langt størstedelen af lovgivningen i branchen stammer fra FN og EU, og derfor støder mange piloter på de samme udfordringer uanset deres nationalitet eller baseland. FPU arbejder derfor tæt sammen med både nationale fagforeninger og internationale netværk for at gøre en forskel for alle ansatte i branchen.

Det er en kæmpe fordel for FPU, at vi har været en integreret del af luftfartsbranchen så længe, som vi har. Derfor kender vi vores kollegaer i de nationale fagforeninger fra vores nabolande og resten af Europa. Vi prioriterer at deltage i møder og tilslutte os internationale kampagner, fordi det er gennem indsatsen i eksempelvis EU, vi for alvor kan rykke noget for de ansatte i dansk luftfart.

De internationale netværk, som FPU aktivt deltager i, forener altså branchen, så alle os ansatte taler samme sprog og med én stemme for branchens bedste.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i FPU og støt vores fælles kamp for bedre forhold i hele branchen. Sammen forener vi luftfart!

Vores politiske arbejde

FPU arbejder politisk, men vi er uafhængige af politiske partier. Det betyder, at vi forsøger at tale medlemmernes sag til de relevante politikere og myndigheder i både Danmark og udlandet.

Som organisation venter vi ikke på, at andre sætter dagsordenen for vores branche. Vi laver proaktivt arbejde og stræber efter at sætte den dagsorden, der styrker vores medlemmer. Det gør vi ved at blande os i den offentlige debat og have indflydelse på branchen gennem udvalg, nævn, internationale møder og netværk.

Vi har også et stort kendskab til og netværk i EU, hvor vi blandt andet er engageret i FH-kontoret og via vores medlemskab af de relevante internationale organisationer for både piloter og kabineansatte. Det er gennem disse internationale relationer, hvor vi har plads i både bestyrelser og udvalg, at vi udlever vores politiske indsatsområder og deltager aktivt i kampagner.

DALPA

Danish Airline Pilots Association

Alle pilotmedlemmer i FPU er repræsenteret i DALPA, som taler på vegne af alle danske piloter i europæisk og international sammenhæng. FPU-medlem Aksel Lytzel er formand for DALPA.

ECA

European Cockpit Association

ECA har hovedsæde i Bruxelles og har siden 1991 forenet alle nationale fagforeninger for piloter i Europa. ECA er særligt vigtig for FPU, da de spiller en aktiv rolle i EU. FPU sidder med i ECA gennem DALPA.

IFALPA

International Federation of Airline Pilots Associations

IFALPA har hovedsæde i Montreal, Canada og er verdens største pilotorganisation med mere end 100.000 medlemmer. Hele 74 nationale forbund har tilsluttet sig IFALPA – herunder FPU gennem DALPA. 

NTF

Nordic Transport Workers Federation

FPU har et tæt samarbejde med vores kollegaer fra de nordiske fagforeninger i transportbranchen. FPU og NTF har særligt fokus på forholdene for de kabineansatte i Skandinavien.

ETF

European Transport Workers Federation

Luftfart udgør en vigtig del af transport og især international transport. Derfor er FPU dybt engageret i ETF, der kæmper for alle ansatte i transportbranchen på vores eget kontinent gennem EU.

ITF

International Transport Workers Federation

Det er afgørende for særligt de kabineansatte i luftfart, at vi står sammen med resten af transportsektoren over hele verden, når vi forsvarer vores rettigheder. Det gælder til lands, til vands og i luften gennem ITF.

FPU Romania

Vores søsterorganisation i Rumænien er en lidt anden størrelse end de andre internationale relationer her på siden. Alligevel er det måske en af de vigtigste for FPU.

Vi stiftede FPU Romania i 2020 med det formål at bekæmpe social dumping fra særligt Østeuropa og bare få år senere, har indsatsen virket effektivt i både Danmark og Rumænien.

Få nyhedsbrev fra FPU

Tilmeld dig her

Vi udsender et månedligt nyhedsbrev med relevante historier fra branchen, FPU
og Fagbladet Luftfart.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.