FPUs mission, vision og værdier

Hos FPU er medlemmet i centrum. Det betyder, at medlemmerne har ret til at blive hørt, orienteret, inddraget og til at beslutte om egne forhold. Rettigheden gælder for såvel enkeltmedlemmer som grupper af medlemmer uanset om gruppen er afgrænset af arbejdsplads, fag eller geografi. Vi har en afslappet stil i FPU, hvor der skal være plads til en vittighed og en skæv bemærkning. Du skal føle dig tryg i FPU – din organisation, og det mener vi, at du bedst opnår ved en professionel, men også afslappet og smilende service.

Mission

Vores mission er at organisere relevante personalegrupper inden for luftfart.

I fællesskab ønsker vi at styrke og forbedre vores arbejdsforhold blandt andet via overenskomstforhandlinger og via samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder.

Vi forsøger kontinuerligt at styrke fællesskabet ved at optimere samarbejdet og værdiskabelsen for medlemmerne, samt ved organisering af nye personalegrupper. Herudover er det afgørende, at vi altid yder dygtig og præcis faglig rådgivning og fremmer medlemmernes interesser.

Vision

Vores vision er at overenskomstdække hele luftfartsbranchen. Det er den måde, vi bedst sikrer, at medlemmerne har gode løn- og arbejdsvilkår.

Vi arbejder selvfølgelig primært for at overenskomstdække selskaber med base i Danmark, men via netværksgrupper hjælper vi også med organisering i Norden og Østeuropa.

Herudover har vi også en vision om at præge den lovgivning, der arbejdes under. Det gør vi via aktivt lobbyarbejde i Danmark, EU og globalt. Vores medlemmer er dygtige, og derfor arbejder vi også sammen med dem om at fremme kendskabet til deres faglighed, og vi deltager i den offentlige debat om deres vilkår og interesser.

Værdier

Respekt: Vi møder hinanden, samarbejdspartnere og omverdenen med ligeværdighed.

Åbenhed: Vi udviser forståelse og tolerance overfor hinanden. Vi er omstillingsparate over for nye udfordringer.

Udvikling: Vi vil i fællesskab bestræbe os på at følge afdelingerne og samfundets udvikling og være på forkant med nye tiltag.

Medlemmerne i centrum: Vi arbejder for og med medlemmerne via faglig viden og engagement.

Bliv medlem af FPU allerede i dag

Bliv en del af det største faglige fællesskab i dansk luftfart for piloter, kabinepersonale og AFIS-operatører

Vi udsender nyhedsbreve ca. hver 2. måned.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.