Nyhedsbrev: Lykønskninger i luftfart. Der er nok at fejre!

Kære FPUer

Der er fart på luftfarten i øjeblikket. Sommerferien nærmer sig, og vi kan alle sammen mærke, at danskerne begynder at indstille temperaturen til deres tur i lufthavnen, så strandkanten eller storbyen kan lade sig gøre. Snakken om de underbemandede flyveledere fylder meget, ligesom debatten om den varslede passagerafgift tager til i det politiske.

Alt i alt kan vi mærke, hvor stort et emne luftfart i virkeligheden er i Danmark – og det er et rigtig godt afsæt til at fejre nogle af de sejre og spændende udsigter, som vi har i kikkerten. Og der er rigeligt at tage af! I dette nyhedsbrev fejrer vi både Færøerne og Belgien, inden vi til allersidst skal vi forbi en helt særlig hilsen.

Rigtig god læselyst!


Et færøsk eksempel på styrke og sammenhold

Vi begynder nyhedsbrevet med et øhop til de 18 øer i Færøerne, hvor piloterne i FAPA har indgået en fornyelse af overenskomsten med Atlantic Airways. En god nyhed, som sikrer piloterne bedre lønninger og tryggere ansættelser.

Aftalen sikrer nemlig væsentligt forbedrede forhold for de freelance-ansatte piloter i det statsejede selskab. Et ønske, som FAPA og FPU længe har haft og endelig fik opfyldt. Alt for længe har selskabet ansat og fastholdt dygtige, færøske piloter i løse og usikre ansættelser, og grænsen var simpelthen nået. Det skal være muligt at udleve sin pilot-drøm alle steder i Kongeriget Danmark – og det kan det nu også i Færøerne.

Men det kom ikke let. Det kringlede forhandlingsforløb kulminerede i første omgang, da Atlantic Airways varslede lockout af piloterne og dermed konflikt. Heldigvis bevarede bestyrelsen i FAPA og alle medlemmerne roen, og de lod sig ikke slå ud af kurs, bare fordi selskabet truede med bål og brand.

Det kølige overblik og fokus på det langsigtede mål er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi skal handle og forhandle, selv når udsigterne er svære. I fællesskab kan vi sagtens håndtere luftfartsselskabernes pres og stadig lykkes med at komme ud af forhandlingerne med flotte resultater.

Vi er derfor rigtig glade på FAPAs vegne for både indsatsen og resultatet. Tillykke med aftalen!

Forhandlerne fra FAPA, der i sidste ende landede en god aftale med Atlantic Airways.

Støtten til vores flyvelederkollegaer

Det mest omtalte område af dansk luftfart er uden tvivl den massive underbemanding i kontrolcenter og -tårn i Københavns Lufthavn. De danske flyveledere har alt for længe taget ekstravagter for at få vagtplanen til at gå op for Naviair, og det giver store udfordringer for privatlivet og muligheden for hvile. Og forsinkelser og store regninger. Der er selvsagt ikke meget at fejre ved hele situationen, men der er alligevel et par ting, vi kan glæde os over:

  1. Manglen på flyveledere har endelig nået den brede offentlighed. Forhåbentlig kan det store fokus på sagen være med til at sikre flyvelederne bedre forhold.
  2. Debatten har tydeliggjort for alle, også dem der ikke vidste det i forvejen, hvor vigtig en rolle flyvelederne spiller i luftfart. Det er på tide, at flyvelederne får den tilhørende anerkendelse.
  3. Selvom problemet med underbemanding smitter af på vores medlemmer og deres selskaber, så står det klart, at medarbejderne i branchen står sammen i vanskelige tider. Vi har brug hinanden.

Har du ikke allerede læst det, kan du med fordel dykke ned i debatindlæg om situationen fra både FPUs formand og næstformand på Fagbladet Luftfart. Her kortlægger den politiske ledelse nogle af de omsiggribende problemer og punkterer nogle af de misforståelser, der hersker derude.

FPU ønsker nemlig en saglig og faktabaseret debat om emnet. Det skal ikke handle om hverken lønkroner eller rygter, når det handler om en grov underbemanding og branchens overlevelsesgrundlag i Danmark.

Naviair har præsenteret en mulig og midlertidig løsning, der måske nok kan afhjælpe problemerne. Ganske vist er det endnu en gang kortsigtet og på bekostning af medarbejderne, men vi håber inderligt, at der findes og forhandles en holdbar løsning, der tilgodeser både flyvelederne, selskaberne og passagerne.

Vi har et konstruktivt og tæt samarbejde med flyveledernes fagforening, og vi kommer fortsat til at følge situationen tæt og opdatere jer alle sammen, så snart der er nyt i sagen.

Foto: PR/Michael Kidmose

Det er værd at fejre dansk luftfart

Flyveledermanglen fyldte sammen med den grønne omstilling af luftfart en del af menuen, da Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) diskede op med årsmøde den 23. maj. Her blev der lystigt diskuteret udfordringer og løsninger blandt alle interessenterne i luftfart. Selskaber og arbejdsgiverorganisationer så vel som lufthavne, flyveskoler og FPU.

Og det er netop, hvad BDL kan! Vi kan samles, for vi kan sagtens samarbejde og udrette store ting på tværs af vores egne interesser. Nogle mundfulde må vi stå sammen om, og det er uanset om man er klimaminister i Danmark, direktør i Sunclass eller formand for FPU.

I et forum som BDL bliver alle stemmer hørt – også medarbejdernes. Med til årsmødet var både formand Thilde Waast og forbundssekretær Kasper Svendsen, der havde følgende at sige om arrangementet:

”Der var mange interessante emner på programmet til mødet. Vi drøftede eftervirkningerne af pandemien, som selskaberne stadig er dybt berørt af. Vi havde en spændende snak om fremtiden for grøn luftfart, og så gav vi selvfølgelig plads til en snak om situationen med flyvelederne i Københavns Lufthavn. En situation, som i den grad er til at mærke hos vores medlemmer. Positivt er det dog, at det virker som om, der er fremgang for luftfarten i Danmark. Så jeg vil da håbe, at det udmønter sig i endnu flere danske jobs i vores branche.”

Som det så ofte gælder store forandringer, så tager de langsigtede løsninger tid. Alligevel er vi optimistiske oven på sådan et årsmøde. Der er håb forude, og det er værd at fejre!

Et studie i Bruxelles og EU-maskineriet

Apropos håb om forandring og store ambitioner: FPUs tillidsvalgte i kabinen gør en kæmpe indsats for at forbedre forholdene for alle kabineansatte i Danmark. Det koster tid og en masse slid, men hver og en gør et arbejde for sine medlemmer, som ikke kan værdisættes.

Det seneste eksempel er en vellykket og yderst lærerig studietur til Bruxelles for otte dygtige tillidsvalgte fra forskellige selskaber. De otte tillidsvalgte går på en særlig “Talent-uddannelse” i FPU, så de hver især kan lære om det politiske arbejde i foreningen og blive endnu bedre repræsentanter for deres medlemmer. Studieturen var kulminationen på uddannelsen, og der var meget på programmet!

Dagene gik med spændende møder med vores kollegaer fra andre dele af fagbevægelsen som 3F og internationale ETF (European Transport Workers Federation). Deltagerne fik også lejlighed til at trykke hånd med både den danske ambassadør i Belgien og Marianne Vind, der sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Her greb vi muligheden for at fortælle en vigtig beslutningstager om de største udfordringer, vi i øjeblikket støder på i luftfart. Dét er endnu en sejr.

Valentina Harsberg er tillidsrepræsentant i CCU (CityJet Cabin Union), og hun var med på studieturen, som ifølge hende var en udpræget succes:

”Det var en rigtig god studietur, hvor vi på en gang kunne lære hinanden bedre at kende, udvide vores kendskab til andres fagforeningsarbejde, opbygge vores professionelle netværk og møde spændende og indflydelsesrige mennesker. Jeg vil huske denne tur i mange år, for det er ikke noget, man ellers kan lære ved at læse en bog. Det svarer til at se Mona Lisa i virkeligheden frem for at læse om maleriet. Til sammen har det givet mig lyst til at fortsætte arbejdet og givet mig en masse gode idéer til vores afdeling CCU,” fortæller Valentina.

Vi vender snarest muligt tilbage med flere beretninger fra “Talent-uddannelsen” i FPU. De tillidsvalgte har nemlig skrevet store opgaver om arbejdet som tillidsvalgt, som vi og alle medlemmer af FPU kan bruge til meget.

Marianne Vind fra Europa-Parlamentet med FPU-delegationen.

Hip hip hurra!

Vi runder månedens nyhedsbrev af med en helt særlig lykønskning. I lørdags kunne vores sekretær Charlotte Stenbygaard nemlig fejre sin 60-års fødselsdag, og derfor skal der lyde et kæmpestort tillykke med den runde fødselsdag fra alle os i FPU til Charlotte.

Mange af jer ved heldigvis godt, hvem Charlotte er, og hvor vigtig hun er for vores organisation. Enten fordi I kender hende fra kontoret eller har haft samtaler med hende over telefonen.

Til de af jer, der ikke har haft fornøjelsen af at møde eller tale med Charlotte endnu: Glæd jer! Hun er nemlig jeres primære kontakt til og vej ind i FPU. Hun har mange års god erfaring fra branchen, og hun står i forreste række, hvis du har brug for hjælp fra FPU.

Charlotte står nemlig for al vores medlemsadministration, og det skal vi lige love for er en vigtig post. Hun ved med andre ord alt, der er at vide om dit medlemskab, dine fordele og rettigheder.

Endnu en gang tillykke med fødselsdagen til Charlotte – og tak til dig for at læse med.

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også