Vores værdier

Meningen med det hele

I FPU kan alting opsummeres til: Hvad er bedst for medlemmet, og hvordan hjælper vi?

Vores medlemmer er nemlig altid i centrum. Det betyder, at du som medlem har ret til at blive hørt, orienteret og inddraget, og at FPU som organisation altid står klar med vejledning og råd, hvis du støder på udfordringer i dit arbejdsliv i luftfartsbranchen. Med mere end 50 års erfaring som faglig organisation i branchen kan FPU og vores tillidsvalgte altid hjælpe dig. Uanset hvilken situation du står i.

Som Danmarks største og mest specialiserede fagforening for piloter og kabineansatte er FPU en integreret del af branchen. Vores politiske ledelse har tidligere arbejdet som piloter eller kabineansatte, og derfor har vi samme afslappede stil her som ombord på flyene. Derfor er der plads til vittigheder, smil og skæve bemærkninger, så længe at alle føler sig trygge.

Bliv medlem af FPU

Tag del i det faglige fællesskab i luftfart og meld dig ind i FPU. Som medlem får du kontante fordele, juridisk rygdækning og adgang til lokale tillidsrepræsentanter.

Værdier du kan mærke

Vores tilgang til branchen, det faglige arbejde og dig som medlem afspejles af
vores fire værdier, som vi stræber efter at efterleve hver eneste dag.

1. Medlemmet i centrum

Hos FPU kredser alting om dig som medlem. Vi arbejder for dig og din faglighed og har altid dine interesse forrest. Som medlem kan du præge organisationen gennem dit engagement, ligesom du får mulighed for at blive tillidsvalgt i FPU.

2. Respekt

FPU møder alle medlemmer, tillidsvalgte og afdelinger med respekt og ønsket om at gøre en mærkbar forskel for den enkelte. Vi behandler vores samarbejdspartnere og resten af omverdenen med ligeværdighed og vægter samarbejde højt.

3. Åbenhed

Vi udviser forståelse og tolerance over for hinanden og er omstillingsparate over for nye udfordringer. Som faglig organisation håndterer vi mange følsomme sager, og der er mange nuancerede holdninger til arbejdslivet i luftfart.

4. Udvikling

Ligesom luftfartsbranchen er FPU under konstant forandring. Vi stræber efter at være på forkant med udviklingen i samfundet og udvikle os i fællesskab med vores medlemmers ønsker og behov, så vi som organisation altid er relevant og moderne.

Meld dig ind i fællesskabet

Vores mission

FPU arbejder ud fra én overordnet mission: At organisere relevante faggrupper inden for luftfart.

Vi ønsker dermed at styrke og forbedre vores arbejdsforhold blandt andet via overenskomstforhandlinger og via samarbejde med nationale og internationale organisationer og myndigheder.

Vi forsøger kontinuerligt at styrke fællesskabet i dansk luftfart og skabe større værdi for alle medlemmer. Det gør vi gennem forhandlinger, uddannelse af vores tillidsvalgte og ved at organisere nye faggrupper og løfte vilkårene for alle i branchen.

For at efterleve dette yder vi altid relevant, kvalificeret og præcis faglig rådgivning og giver juridisk hjælp til alle medlemmer. Det fremmer vores fælles interesser og tager i sidste ende luftfarten til helt nye højder for de ansatte.

Vores vision

Vores vision med organisationen FPU er at overenskomstdække hele luftfartsbranchen. Det er den måde, vi bedst sikrer, at medlemmerne har gode løn- og arbejdsvilkår, så alle kan gå trygt på arbejde.

Vi arbejder primært for at overenskomstdække relevante selskaber med base i Danmark, men via netværksgrupper hjælper vi også med organisering i resten af rigsfællesskabet, Norden og Østeuropa.

Herudover har vi også en vision om at præge den lovgivning, vi som branche og ansatte er underlagt. Det gør vi via aktivt lobbyarbejde i Danmark, EU og globalt. Vores medlemmer er dygtige, og derfor arbejder vi også tæt sammen med dem om at fremme kendskabet til deres faglighed, ligesom vi deltager aktivt i den offentlige debat som talerør for vores medlemmer og deres interesser.

Vil du vide mere?

Brænder du inde med et spørgsmål? Uanset hvilken situation du står i, er vi klar til at hjælpe dig.

Ring til os på tlf. 3613 2515 og få en uforpligtende snak eller send en mail via knappen herunder: