Overenskomster

Hvad er en overenskomst?

Begrebet overenskomst er meget vigtigt at kende til, hvis du arbejder som pilot eller kabineansat i Danmark. Og så er det måske den mest håndgribelige service, som FPU yder for dig som medlem.

Det er nemlig os som faglig organisation, der i sidste ende forhandler og godkender den overenskomstaftale, der gælder for dig på din arbejdsplads. En aftale, som vi altid forhandler i fællesskab med dine kollegaer, tillidsrepræsentanter og arbejdsgiver.

Overenskomstaftalen er en slags fælles kontrakt, som fastsætter dine generelle arbejdsvilkår og dit lønniveau. Overenskomsten sætter rammerne for alle ansatte i en bestemt faggruppe i et selskab, eksempelvis alle piloter i Norwegian med dansk base, så alle har de samme rammer og lønninger.

Hvis du arbejder i et overenskomstdækket selskab, skal du altså ikke bekymre dig om, at hverken du eller dine kollegaer bliver snydt eller får for lidt i lønposen.

En overenskomst beskriver typisk, hvor meget de ansatte skal have løn, hvordan man muligvis stiger i løn efter anciennitet, hvor meget man får i pension, og hvordan og hvornår man skal udføre sit arbejde.

En overenskomst indeholder typisk rammerne for:

Overenskomster og den danske model

Overenskomsten er en meget vigtig aftale for dig som arbejdstager, fordi det danske arbejdsmarked traditionelt ikke bygger på lovgivning eller politisk indblanding. Vi har derimod tradition for at indgå frivillige aftaler mellem fagforeninger som FPU og arbejdsgivere som diverse luftfartsselskaber. Det vil sige, at det langt hen ad vejen er overenskomsten, der bestemmer dine forhold på arbejdet – og ikke lovgivningen.

I Danmark findes der eksempelvis ingen lovgivning, der fastsætter mindsteløn eller pension. Der kan dog indgås aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere, der fastsætter en minimums- eller startløn, og det vil så blive denne løn, der udgør minimumsgrænsen.

Det er derfor et stort ansvar, som FPU løfter ved at forhandle din overenskomst i samarbejde med dine tillidsrepræsentanter. Og det er denne frivillige forhandling mellem fagforening og arbejdsgiver, som udgør fundamentet i ”Den danske model”.

Det er vigtigt at vide, at det er ret unikt for Danmark, at arbejdstagere og arbejdsgivere kan mødes og indgå frivillige aftaler, som den danske model foreskriver. FPU ønsker at fortsætte denne lange og stolte tradition ved at forhandle så mange ordentlige overenskomster som muligt – overenskomster der både beskytter den enkelte pilot eller kabineansatte og samtidig giver arbejdsgiveren mulighed for at drive og udvikle deres forretning.

For at forhandle de bedste overenskomster, er det afgørende, at FPU har en stærk stemme over for arbejdsgiverne. Og det får vi kun på én måde: Flere medlemmer i fællesskabet. Desto flere vi står samlet over for arbejdsgiveren, desto mere kan vi nemlig forlange på dine og dine kollegaers vegne.

Kom med i fællesskabet

Meld dig ind i FPU i dag og få adgang til dine lokale tillidsrepræsentanter og en lang række kontante medlemsfordele. Som medlem støtter du samtidig vores vision om at overenskomstdække hele luftfartsbranchen.

FPU har mere end 30 overenskomster

Som Danmarks største og mest specialiserede fagforening for piloter og kabineansatte er det ikke overraskende, at FPU er den overenskomstbærende fagforening for rigtig mange flyvende.

Vi har som vision, at vi vil overenskomstdække hele den danske luftfartsbranche, og det betyder, at vi altid stræber efter at tegne nye overenskomster med eksempelvis luftfartsselskaber, der opretter danske baser.

FPU indgår i udgangspunktet kun overenskomstaftaler med luftfartsselskaber, der har fast base i Danmark eller resten af rigsfællesskabet. Vi organiserer primært piloter og kabineansatte, men vi har også medlemmer og overenskomster i andre dele af dansk luftfart. Eksempelvis for AFIS-operatører, helikopterpiloter, HEMS-crew og HOIST-operatører, flyveinstruktører og pilotelever.

Disse overenskomster har FPU indgået

For piloter i FPU

 • Air Greenland
 • Atlantic Airways
 • Braathens Regional Airlines
 • CityJet
 • DAT
 • Jettime
 • Norsk Luftambulanse
 • SAS Link
 • SAS Connect
 • Star Air
 • SUN-AIR
 • Sunclass Airlines
 • West Atlantic
 • X-Fly

For kabineansatte i FPU

 • Air Greenland
 • Atlantic Airways
 • Braathens Regional Airlines
 • CityJet
 • DAT
 • Finnair
 • SAS Link
 • SAS Connect
 • SUN-AIR
 • X-Fly

For øvrige medlemmer i FPU

 • AFIS-operatører i Danmark
 • Flyveinstruktørerne i Greybird Pilot Academy
 • HEMS-crew i Norsk Luftambulanse
 • HOIST-operatører i Grønland
 • Ledige piloter
 • Ledige kabineansatte
 • Pilotelever
 • Piloter med ansættelse i udlandet

Få svar: Alt du skal vide om overenskomster

En overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår og lønninger, som er indgået mellem en faglig organisation som FPU og en arbejdsgiver som et luftfartsselskab. Overenskomsten gælder alle ansatte i en bestemt faggruppe i et selskab, eksempelvis alle kabineansatte i CityJet, og den bestemmer i grove træk vilkårene for arbejdet. Overenskomster aftales altid for en given periode, eksempelvis tre år, hvorefter aftalen skal genforhandles af arbejdstager og arbejdsgiver. Hos FPU er de lokale tillidsrepræsentanter altid inddraget meget i forhandlingen om nye overenskomster, hvilket sikrer, at medlemmernes ønsker bliver hørt og forsøgt opnået.

Alle overenskomster er forskellige, men visse elementer går oftest igen. En overenskomst fortæller altid, hvor meget man får i løn, og på hvilket løntrin man eksempelvis befinder sig. Overenskomster hos FPU indeholder også altid information om rammerne for pension, løn under sygdom, barsel, tillidsrepræsentanter, arbejdstid og opsigelse.

Vil du vide mere om din egen overenskomst eller have hjælp til at læse og forstå den? Kontakt dine lokale tillidsrepræsentanter, der kender aftalen ind og ud, eller skriv direkte til FPU med din forespørgsel.

> Kontakt FPU

Det er i udgangspunktet altid en fordel at være ansat på en overenskomst tegnet af FPU. Vi har mere end 50 års erfaring fra luftfartsbranchen, og derfor kan du være sikker på, at FPU kan stå inde for indholdet i en aftale. Vi ved, hvilke detaljer der skal finpudses for at komme dig og kollegaerne til gode, og vi kæmper for at forhandle ordentlige og fair vilkår ind i alle aftaler, vi indgår.

Hvis du er ansat uden overenskomst – eksempelvis på en individuel kontrakt – kan du læse mere om din situation her.

Hvis du er ansat på en FPU-overenskomst, kan du være sikker på, at dygtige mennesker med branchekendskab har godkendt dine vilkår. Det betyder, at FPU blåstempler, at du ikke får en dårligere løn end det generelle lønniveau i branchen, og at vi som faglig organisation kan holde din arbejdsgiver op på at overholde rammerne i aftalen gennem det fagretlige system. Vi stræber efter at indgå forlig med arbejdsgiverne, hvis vores medlemmer er blevet uretfærdigt behandlet, men vi følger altid sagerne til dørs i det fagretlige system, når det er muligt og nødvendigt.

Det sker desværre, at arbejdsgiveren ikke overholder aftalerne i overenskomsten. Eksempelvis ved at vagtsætte dig forkert eller bryde reglerne for udbetalinger. Hvis det sker, kaldes dette et overenskomstbrud.

Et overenskomstbrud kan naturligvis skyldes fejl eller forglemmelser fra din arbejdsgiver, og derfor vil en høflig henvendelse angående problemet ofte løse mange uoverensstemmelser. Hvis din arbejdsgiver på den anden side handler bevidst og eksempelvis fortolker overenskomstens bestemmelser på en anden måde end dig og dine kollegaer, vil FPU og dine lokale tillidsrepræsentanter blive inddraget i sagen. Og derfor er du aldrig alene med problemet, hvis du er medlem af FPU.

I første omgang vil FPU og dine tillidsrepræsentanter undersøge sagen og indgå i en dialog med arbejdsgiveren, og hvis der stadig ikke kan findes en tilfredsstillende løsning, vil FPU tage overenskomstbruddet videre i det fagretlige system og gå i arbejdsretten for at forsvare dine og vores rettigheder.  

Hvis du er udsat for et overenskomstbrud, skal du kontakte dine tillidsrepræsentanter eller FPU direkte, hvis du ikke har lokale tillidsrepræsentanter.

Man får som regel at vide i ansættelsesforløbet, hvorvidt arbejdsgiveren har indgået en overenskomst med FPU eller ej. FPU har mere end 30 overenskomster i dansk luftfart og er dermed den overenskomstbærende fagforening for rigtig mange piloter, kabineansatte og AFIS-operatører.

Hvis du er i tvivl, kan du få et overblik over FPU’s overenskomstaftaler her.

Mange piloter og kabineansatte er ansat uden en overenskomst. I Danmark vil man i så fald oftest være ansat på en individuel kontrakt, hvor vilkårene kan variere fra den ene kollega til den anden. Vilkårene på en individuel kontrakt kan i udgangspunktet være ligeså ordentlige som i en overenskomstaftale, og det er ofte normal praksis i mindre luftfartsselskaber.

I luftfart ser vi desværre også mange andre kreative ansættelsesformer som tidsbegrænsede ansættelser, pay-to-fly eller falske selvstændige.

FPU kan hjælpe alle medlemmer, der enten er ansat på en individuel kontrakt eller anden form for ansættelse i dansk luftfart. Vi kan hjælpe med at kigge din ansættelseskontrakt igennem eller rådgive dig til netop din situation.

Hvis du og dine kollegaer ønsker en overenskomst, står FPU også altid til rådighed.

Læs mere om ansættelser uden overenskomster på denne side.

Hvis du er ansat i et luftfartsselskab, der har indgået en overenskomstaftale med FPU, må du naturligvis få udleveret overenskomstaftalen. De fleste arbejdsgivere husker at udlevere aftalen, når du bliver ansat, men hvis du ikke har fået den, skal du enten tage kontakt til din arbejdsgive eller hive fat i dine lokale tillidsrepræsentanter.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 3613 2515 eller skrive på fpu@flyvebranchen.dk

Få nyhedsbrev fra FPU

Tilmeld dig her

Vi udsender et månedligt nyhedsbrev med relevante historier fra branchen, FPU
og Fagbladet Luftfart.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.