Arbejdsskader

Få hjælp af FPU, hvis du kommer til skade på arbejdet

Som Danmarks største faglige organisation for flyvende bekymrer FPU sig om dit helbred og dit fysiske arbejdsmiljø. Derfor kan du som medlem af FPU få hjælp og vejledning fra en kvalificeret arbejdsskadebehandler, hvis du skulle komme ud for en ulykke, mens du arbejder. Det betyder, at hjælpen kun er et opkald væk.

Det er gratis for alle FPU’ere at henvende sig til og få personlig rådgivning fra vores arbejdsskadebehandler, og vi anbefaler alle medlemmer at tage kontakt med det samme, hvis der er den mindste mistanke om en arbejdsskade. Det er nemlig bedre at dobbelttjekke og være på den sikre side, inden det pludselig er for sent at gøre noget.

Som FPU’er kan du altså få gratis sagsbehandling og assistance gennem hele forløbet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. Hvis arbejdsskaden er berettiget til en økonomisk erstatning, kan FPU hjælpe dig med at få udbetalt det fulde beløb.

Er du kommet til skade på arbejdet?

Kontakt vores arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen og få den hjælp, du har brug for, så du kan få din erstatning for arbejdsskaden.

Mød arbejdsskadebehandler
Mikael Kristensen

Alle FPU-medlemmer kan få personlig hjælp af vores dygtige arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen.

Mikael har beskæftiget sig med arbejdsskader siden 1991 og kender altså alt til systemet, arbejdsgangene og de mange procedurer i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Med Mikaels hjælp skal du altså ene og alene bekymre dig om at blive rask igen.

Mikael er ansat i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (BLJ), som udgøres af FPU og vores venner fra Dansk Jernbaneforbund. Mikael hjælper både piloter, kabineansatte og togpersonalet i hele Danmark med at få den nødvendige hjælp i arbejdsskadeforløb.

Hvis du er kommet ud for en ulykke på arbejdet, kan du være berettiget til en økonomisk erstatning fra din arbejdsgiver. For at få udbetalt en erstatning, er det vigtigt, at du kontakter Mikael, så snart skaden sker. Sammen sørger I for at anmelde skaden korrekt og kæmpe for at få anerkendt skaden som en arbejdsskade.

”Jeg sidder klar til at hjælpe alle FPU-medlemmer, der har været så uheldige at komme til skade på arbejdet. Skriv eller ring hellere en gang for meget end en gang for lidt og hiv gerne fat i mig så tidligt, som det er muligt. Sammen skal vi nok få styr på netop dit forløb, så du kan komme bedst muligt videre,” fortæller Mikael.

Få svar: Alt du skal vide om arbejdsskader

Deciderede arbejdsulykker hænder desværre i luftfart, og her er hverken du eller din arbejdsgiver sjældent i tvivl. Hvis du er ude for en ulykke på dit arbejde, skal du med det samme kontakte arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen fra FPU på 3613 2514.

Nogle arbejdsskader er dog sværere at definere, men hvis du føler skade, enten fysisk eller psykisk, anbefaler vi, at du kontakter Mikael på mk@djf.dk eller telefonisk og får en snak om din situation. Sammen kan I drøfte sagen og anmelde din skade som arbejdsskade.

> Læs mere om arbejdsskader i denne artikel fra Fagbladet Luftfart

Visse arbejdsskader kan måles objektivt i form af méngrader eller tab af erhvervsevne. Når først din arbejdsskade er blevet vurderet, er det objektive parametre, der afgør eventuelle erstatninger.

Andre arbejdsskader, inklusive psykiske arbejdsskader eller erhvervssygdom, kan være sværere at definere. Hvis du mistænker, at du enten er blevet syg på grund af dit arbejde eller har fået en arbejdsskade, skal du kontakte sagsbehandler Mikael Kristensen på 3613 2514 eller mk@djf.dk.

Mikael sidder klar til at hjælpe alle FPU-medlemmer, og reglen er klar: Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Hvis du er medlem af FPU, skal du kontakte arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen med det samme på mk@djf.dk eller 3613 2514. Mikael er uddannet til at rådgive dig i netop dit forløb.

Der er aldrig to forløb, der er helt ens, men med Mikaels assistance skal I nok få overholdt alle tidsfrister og procedurer, så du kan fokusere 100 procent på at blive rask.

Kort fortalt: Med det samme skaden sker eller bliver opdaget. Man skal selv anmelde skaden til sin arbejdsgiver, men du kan få hjælp til forløbet af FPU’s arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen.

Tidsfristen for at anmelde arbejdsskader er et år fra ulykkesdagen, men der kan være mulighed for dispensation.

Mikael Kristensen har beskæftiget sig med arbejdsskader i mere end 30 år, og han kender derfor alt til de tidsfrister og procedurer, der skal overholdes. Hvis du kontakter Mikael, kan du være sikker på, at dit arbejdsskadeforløb er i sikre hænder – og at du får den økonomiske erstatning, du er berettiget til.

> Læs: Sannah kom til skade på sit arbejde i kabinen: FPU hjalp hende med at få erstatning

Visse arbejdsskader er berettiget til økonomisk godtgørelse fra din arbejdsgivers forsikringsselskab på grund af tabt arbejdsevne. Det er arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, der afgør, om og hvor meget erstatning du muligvis kan få.

Uanset din situation og arbejdsskade kan du være sikker på, at arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen kan hjælpe dig til at få den maksimale erstatning, du er berettiget til.

Hvis du har været ude for en arbejdsskade eller ulykke, der er berettiget til en økonomisk erstatning, kan du få en godtgørelse for din tabte arbejdsevne. Erstatningens størrelse afhænger af méngraden og de øvrige forhold i dit personlige arbejdsskadeforløb. Det er dog ikke alle arbejdsskader, der kan give økonomisk erstatning.

En godtgørelse for en arbejdsskade kan ligge mellem et par tusind kroner og flere hundredtusinder kroner.

> Læs: Sannah kom til skade på sit arbejde i kabinen og fik 40.000 kroner i erstatning

Det vigtigste, du skal vide, er datoen for din mulige arbejdsskade. Hvis du anmelder sagen til arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen med det samme, har du i første omgang gjort det, du bør.

Med Mikaels rådgivning skal du nok blive klædt ordentligt på til at indhente den nødvendige dokumentation til dit forløb. I visse tilfælde skal der indhentes kontaktoplysninger på vidner, ligesom det er en rigtig god idé at tage billeder af ulykkesstedet, hvis det er muligt. Med tiden skal du ligeledes lave en detaljeret beskrivelse af ulykken og ulykkesstedet, som skal bruges til at anmelde skaden og sikre dig din berettigede erstatning.

Ifølge lovgivningen om arbejdsskader skal du have din sag behandlet inden for to år. Desværre oplever vi, at sager kan trække ud i længere tid. Det er særligt vurderingen af tabt erhvervsevne, der kan få sager til at trække ud. Man kan først få udbetalt eventuel økonomisk godtgørelse, når erhvervstabet er afklaret.

I første omgang skal din arbejdsskade dog anmeldes korrekt, hvilket du lettest gør ved at kontakte arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen fra FPU på enten mk@djf.dk eller 3613 2514.

Hvis du mistænker, at du har fået en arbejdsskade, skal du kontakte FPU og arbejdsskadebehandler Mikael Kristensen med det samme.

Du kan træffe Mikael mandag til fredag mellem 9-15 på 3613 2514 eller sende en mail til mk@djf.dk, når det passer dig.

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Bliv FPU'er og få hjælp ved arbejdsskader

Som FPU-medlem får du gratis assistance, hvis du skulle komme ud for en arbejdsskade. Husk at meld dig ind i FPU, inden du kommer til skade.