Vilkår ved indmeldelse og udmeldelse af FPU

Indmeldelse

Du er medlem fra det øjeblik, du vælger at igangsætte dit medlemskab.

Fra indmeldelsestidspunktet har du adgang til alle medlemsfordele og faglig hjælp.

Du har desuden ret til at videreført din sag fagretligt med det samme, du har meldt dig ind, såfremt sagen er opstået efter indmeldelse. 

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af FPU, skal du sende en mail med navn og dato for udmeldelse til fpu@flyvebranchen.dk.

Udmeldelsesvarslet er ifølge gældende vedtægter løbende måned plus 30 dage.

Ex: Hvis du udmelder dig d. 25. april vil din udmeldelse være gældende fra 31. maj.

Du er selvfølgelig medlem med alle medlemsfordele indtil den 31. maj.

Når du er meldt ud, har du ikke længere adgang til medlemsfordele, og vi kan ikke længere føre din sag for dig.