Hvad vil vi i SPU? – FAQ

Hvordan vil I sikre gode vilkår for alle på den danske base?

 • Overordnet vil vi arbejde for at alle på base CPH faktisk følger den gældende overenskomst. Når den gældende overenskomst bliver fulgt er det for langt størstedelen af os SAS-piloter en kæmpe fordel, da det sikrer gennemsigtighed, tryghed og gode vilkår. Det er vores erfaring, at personlige frynsegoder og under-bordet-aftaler kun kommer enkelte velbjergede piloter til gode
 • Derefter vil vi, som alle andre fagforeninger, arbejde for at forbedre/forsvare den gældende aftale ud fra den position vi har.
 • Læs mere her (http://www.flyvebranchen.dk/derfor-oensker-vi-samle-sas-piloterne/)

Er I anerkendt af SAS?

 • Ja, vi har allerede kørt de første personale sager på medlemmernes vegne med positivt udfald.

Men I har jo ikke overenskomsten pt. Hvordan vil i så ændre noget eller gøre noget hvis jeg vælger at blive medlem?

 • Ambitionen er naturligvis at blive en overenskomstbærende forening. Vi bliver dagligt flere og flere medlemmer, og jo flere medlemmer jo mere styrke har SPU. Vi har stadig store muligheder for at påvirke og ændre noget, det viser de førte personale sager.

Hvad vil SPU med løn, pension og fritid?

 • Det bliver en videreførelse af det nuværende niveau. Vi skal samarbejde med vores arbejdsgiver, have tidssvarende og smarte/fleksible aftaler på de områder hvor det giver mening.

Hvorfor er vi tilknyttet FPU?

 • Vi har hele FPU og hovedforbundet bag os når vi taler og forhandler. Det giver mange fordele bl.a. adgang til advokater, professionelle forhandlere og muligheden for at kigge de andre pilotforeninger over skuldrene, herunder på løn og pension, men også andre eller smartere løsninger på fremtidens udfordringer.

Er det her et hævntogt mod andre pilotforeninger?

 • Nej! I den nuværende bestyrelse er vi flere, der har været i branchen i mange år. Vi har været vidner til, hvordan personlige intriger, udmagrende magtkampe og personlige goder kan være ødelæggende for vores arbejdsvilkår. Netop derfor ønsker vi en vej, hvor fokus er på medlemmerne og på at sikre gode vilkår for alle.
 • Det erklærede formål er derfor at udvikle et nyt, stærkt og friskt fællesskab, der arbejder FOR medlemmerne. FPU er bygget op om en række forskelige foreninger, der til dagligt sidder i FPU’s bestyrelse. Disse demokratiske led sørger for, at der er klart fokus i alt det arbejde, der gøres. Og det fokus er på medlemmerne. På samme måde vil der årligt være valg til bestyrelsen i SPU.

Hvordan er SPU internationalt repræsenteret?

 • Igennem FPU er vi repræsenteret i DALPA, som repræsentere medlemmerne i ECA, som endeligt er talerør i IFALPA.

Er der mulighed for at få juridisk bistand igennem IFALPA?

Ja! I får et IFALPA-medlemskab igennem FPU.

Hvad med det nordiske samarbejde? Vil/kan I samarbejde med NSF/SPF?

 • JA! Men, vi har også brug for den tyngde og styrke som findes i FPU og dermed, LO. Det nytter ikke at være med i et grænseoverskridende samarbejde, hvis man ikke går ind i forhandlingerne med en vis tyngde. Med FPU og LO går vi stærke ind i nordisk samarbejde – bl.a. med LO’s luftfartsafdelinger i andre skandinaviske lande. Igennem fællesskabet med de andre danske piloter(JT, Cimber) får vi inspiration, styrke og støtte. Dette udelukker på ingen måde at vi kan være en del af Pfor – tværtimod vil vi kunne indgå med et stærkere mandat

Hvad giver det at være med i LO?

 • Når LO taler, så bliver der lyttet. Det gælder i DK, i norden og ikke mindst i EU. FPU har et rigtig godt forhold til LO og den nuværende ledelse. Og desuden er grænseoverskriden arbejde skrevet ind som et centralt element i LO’s arbejdsprogram. Derfor kan vi trække på de bedste jurister og advokater i DK indenfor arbejdsret. Vi kan benytte lobbykontoret i Bruxelles, og vi kan fremadrettet være sikker på at have en stærk hånd i ryggen under vores egne sager
 • Desuden kan vi blive bakket op i større sager. Det kunne man se fordelen i i fx Ryanair-sagen. Fx giver muligheden for sympatiaktioner en enorm magt i en ellers globaliseret luftfartsbranche, hvor selskaberne har en stadig større tendens til at præge hinanden indirekte og direkte.

Hvad koster det at være medlem i SPU?

 • Det koster 419,- kr., heraf går 20,- kr. til SPUs egen kasse.

Hvor mange medlemmer er I?

 • Vi nærmer os de 100.

Hvem sidder i bestyrelsen?

 • Der er formand Christian Fyrst, næstformand Kent Bendixen, kasserer Lars Bjørking og Per Bentien. Men der er valg én gang om året

HVORDAN MELDER JEG MIG IND!!??

 • Du melder dig ind her !

Skriv et svar