Struktur og opbygning i FPU

  • Post category:FPU

Flyvebranchens Personale Union (FPU) er den del af LO, og vi organiserer både piloter, kabinepersonale og AFIS-operatør i hele Skandinavien og Grønland.

FPU er den største faglige organisation i Danmark for flyvende personale og den eneste organisation i Danmark med både piloter og kabinepersonale. Derfor har FPU også en stor og bred viden om netop din branche og dit job.

Gode og ordentlige vilkår for vores medlemmer

FPU’s kerneopgave er at sørge for gode og ordentlige vilkår for vores medlemmer i den danske luftfartsbranche, og det gør FPU primært ved at overenskomstdække de forskellige luftfartsselskaber og arbejdspladser. Det er også på denne måde, at FPU mest effektivt bekæmper den stigende social dumping i vores branche.

Individuel rådgivning af vores medlemmer

Derudover rådgiver vi løbende vores medlemmer individuelt, kører deres sag juridisk, og vi henter hvert år erstatninger hjem til vores medlemmer, der er blevet snydt eller dårligt behandlet af deres arbejdsgiver.

De otte afdelinger

Normalt går den direkte kontakt til det enkelte medlem via afdelingen eller medlemmets tillidsrepræsentant. Det er afdelingen, der normalt selv har dialogen med ledelsen på arbejdspladsen i forhold til medlemssager og overenskomsten lokalt. Mange af FPU’s afdelinger har deres egen hjemmeside, medlemsmøder, generalforsamlinger og nyhedsbrev ved siden det, som FPU tilbyder.

Delegeretmødet er FPU’s højeste myndighed

FPU’s organisations højeste myndighed er delegeretmødet som afholdes hvert 4 år, hvor der blandt andet vælges ledelsen i FPU (formand og næstformand, også kaldet daglig ledelse). Imellem delegeretmøderne bliver FPU ledet af vores bestyrelse.
FPU’s struktur

FPUs struktur er opbygget med afdelinger og klubber, hvor FPU’s medlemmer er organiseret. I dag er der otte afdelinger, hvor alle otte afdelinger har en plads i FPUs bestyrelse:

FPU Organisationsdiagram

ACU – Kabinepersonalet i Air Greenland
FFG – Piloterne i Air Greenland
GA – General Aviation, mindre pilotforeninger og individuelle piloter i ind og udlandet
SAC – Piloterne i Star Air
TCPU – Piloterne i Thomas Cook Scandinavia
ATS – AFIS-operatør i Danmark og Grønland, mindre kabineforeninger, mindre pilotforeninger og individuelle kabinepersonale i ind og udlandet
PAJ – Piloterne i JetTime
CCU – Kabinepersonalet i Cimber

Ni klubber

Der er yderligere tilknyttet ni klubber til FPU via 2 af afdelingerne (GA og 581). De otte afdelinger og ni klubber bevidner om et mangfoldigt fællesskab, som vi anser for værende en væsentlig styrke for at skabe en bedre luftfartsbranche.

I denne forbindelse organiserer vi også uafhængige og individuelle piloter og kabineansatte.

Dem organiserer vi

Du kan se listen her: https://www.flyvebranchen.dk/dem-fpu-organiserer/