You are currently viewing STATUS COVID-19 og åbningstider

STATUS COVID-19 og åbningstider

Det er nu snart tre måneder siden, at inddæmningstiltagene mod COVID-19 for alvor ramte luftfart. De første spæde indikationer på grænseåbninger og mere lempelige rejsevejledninger melder så småt sin ankomst, og dermed begynder flere fly at komme på vingerne. Men det står også klart, at vores branche stadig er hårdt ramt.  

I FPU har vi igennem krisen arbejder vi med et dag-til-dag-perspektiv, hvor missionen er at sikre medlemmernes livsgrundlag igennem kriseperioden, og sikre at så mange job som muligt bevares på så gode vilkår som overhovedet muligt. I FPU tror vi nemlig på branchen, vi tror på løsningerne, og vi arbejder benhårdt for dig.

FPU og tillidsrepræsentanterne har lavet lønkompensationsaftaler (via trepartsaftalen) med næsten alle vores overenskomstparter, og dermed for hovedparten af vores medlemmer. Vi ved også godt, at der er mange af der medlemmer, der er ramt af afskedigelser, og derfor er vi også i gang med at lave et særligt ledighedskontingent til dem, der har mistet deres job under krisen

Vi arbejder med at informere dig og kollegerne, og dermed gøre jer i stand til at håndtere situation på bedste vis. Herudover arbejder FPU fortsat politisk for at finde løsninger for selve branchen.

Åbningstider

Vi har så småt åbnet vores kontor i Valby igen, men med en række restriktioner. Derfor er det afgørende, at medlemmer skal lave en mødeaftale, hvis du ønsker et fysisk møde. Vi oplever nu færre antal henvendelser, men til gengæld har vi travlt med faglige sager, konkursbehandling og forhandlinger med arbejdsgivere. Derfor ændrer vi åbningstiderne til 9-15 i hverdagene til fpu@flyvebranchen.dk

Dine spørgsmål

Vi har også en helt opdateret FAQ, der kan besvare en del væsentlige spørgsmål. Vi opdaterer den løbende.

Arbejder for at redde flyvende stillinger

Vi har siden begyndelsen af marts arbejdet på at få politiske løsninger på bordet. Vi var hurtigt ude den 13. marts med et brev til Regeringen og en medieindsats for at få redningspakker søsat. Vi mødte regeringen med to krav: Et om lønkompensation og et om sikring af likviditet til branchen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter præsenterede den 15 . marts en lønkompensationsmodel, som FPU har bidraget til at få til at passe til luftfart, og dermed har vi lavet hjemsendelsesaftaler for hovedparten af FPU-medlemmerne

Herudover har vi arbejdet sammen med arbejdsgiverne med henblik på at få likviditet til branchen. Regeringens præsenterede i slutningen af marts en hjælpepakke til de selskaber, der mister indtægter i nedlukningsperioden. Denne pakke kan rigtig mange luftfartsselskaber benytte sig af til at få dækket op mod 80 pct. af deres udgifter i perioden.

I slutningen af april rettede vi igen henvendelse til regeringen med seks krav, der hovedsageligt vedrørte forlængelse af de forskellige hjælpepakker og bud på justeringer. Efterfølgende har vi været i dialog med beskæftigelsesministeren og transportministeren. Vi forventer en yderligere forlængelse af hjælpepakkerne. Dette arbejde kan man læse om her. Herudover arbejder vi sammen med arbejdsgiverne med henblik på at sikre en plan for genåbning af dansk luftfart, så vi sikrer en tryg og god genåbning til fordel for de ansatte og passagerne.

Som medlem kan du følge vores arbejde via vores sociale medier både på Facebook, Twitter og Linkedin. Og ikke mindst på vores fagmedie Luftfart.nu.

Venlig hilsen

Thilde Waast

Formand FPU

Skriv et svar