Sig ja til Fair Transport

 FPU og Luftens Helte er en del af initiativet Fair Transport Europe. Sammen med befolkningerne i EU vil vi skaffe en million underskrifter, som skal forpligte EU-kommissionen til at gøre noget ved social dumping i transportbranchen.

Ryanair-sagen bragte kravet om rimelige løn- og arbejdsvilkår på forsiden af aviserne. Men der er stadig lang vej til en fair luftfartsbranche. Det samme gælder for de europæiske landeveje, i søfarten og på jernbanerne.

For at få EU til at tage problemet alvorligt har 3F’s transportgruppe igangsat en underskriftsindsamling, som er bakket op af Europæisk Transportarbejder Forbund(ETF) og dets 230 medlemsforbund (heriblandt FPU). Målet er at skaffe million underskrifter, der betyder, at EU-kommissionen jævnfør Det Europæiske Borgerinitiativ er forpligtet til at sikre fair transport i EU.

OP TIL DIG!

Målet er at få EU på ny kurs med en stribe konkrete forslag, der kan gøre EU’s regler om arbejdskraft skarpere og sikre bedre kontrol mod misbrug af ansatte.

Man kan skrive under via siden www.fairtransporteurope.eu.

Du kan også følge initiativet på facebook-siden Ja til fair transport eller på Twitter-profilen Fair Transport

Det skriver du under på

  • EU skal sikre fair transport, gode job og lige konkurrence uden social dumping
  • Postkasseselskaber skal afskaffes via mere og bedre kontrol og skærpet håndhævelse
  • EU’s regler om arbejdskraft skal håndhæves og kontrolleres bedre i alle medlemslande
  • Social dumping skal anerkendes som begreb af EU – og søges aktivt bekæmpet af hensyn til både borgerne og Europas sammenhængskraft
  • Udstationerings-direktivet skal ændres. Udenlandske ansatte skal sikres bedre, så de har samme løn og arbejdsvilkår som andre ansatte og ikke misbuges til konkurrenceforvridning.

Om Fair Transport Europe

Underskriftsindsamlingen bakkes op af Europæisk Transportarbejder Forbund(EFT) og dets 230 medlemsforbund. Dels med økonomisk bistand og lokale kampagner i hvert enkelt EU-land. Dels med forstærket politisk indsats i forhold til EU’s politikere og embedsværk.

Fair Transport Europe har et år til at samle en million underskrifter i mindst syv EU-lande. Hvis de når i mål inden 14. september 2016, er EU-Kommissionen forpligtet til at sagen op for eksempel ved at fremsætte ny lovgivning. Alle borgere i EU’s medlemslande kan skrive under.

Siden EU indførte muligheden for borgerinitiativer i 2012, er der kun tre af slagsen, der har opnået en million underskrifter.