You are currently viewing RING INDEN DU SIGER JA TIL AT FLYVE! (Primera Air)

RING INDEN DU SIGER JA TIL AT FLYVE! (Primera Air)

Kære alle i PCU og PAPA,

Først og fremmest tak for det store fremmøde på de to informationsmøder i går.

Vi er kede af baggrunden, men glade for at få lejlighed til en tæt dialog med jer.

Der vil snarest blive udsendt mere fyldestgørende information og svar på mange af de spørgsmål, der dukkede op på møderne.

Indtil da er det UHYRE VIGTIGT, at I ikke siger ja til at flyve og slet ikke uden at have vendt det mod os først.  Vi mangler stadig:

  • At kurator identificerer sig overfor jer medarbejdere og os som faglig organisation.
  • Bankgaranti for løn.
  • Garanti for nødvendig forsikringsdækning, osv.
  • Det gælder AL produktion. Passager, færge, mv.
  • Det gælder for såvel piloter som kabinepersonale.

Der kommer mere info senere. For nu skal I ikke gøre mere. Og slet ikke flyve primera-flyene før, der er kommet en afklaring.

Venlig hilsen

Flyvebranchens Personale Union

fpu@flyvebranchen.dk