Om mødet i Arbejdsretten den 26. marts

Thilde Waast og Anders Mark Jensen, FPU

Vi ønsker rimelige løn- og arbejdsvilkår for Ryanairs ansatte i København. Derfor har vi varslet konflikt mod Ryanair, og taget sagen til arbejdsretten. Vi havde håbet på at få en dato for afgørelse i sagen i går. Men det gjorde vi desværre ikke.

Arbejdsretten har i stedet besluttet, at næste møde finder sted den 12. maj. Dommeren forventer, at sagen derefter kan behandles hurtigt, og datoen for det endelige retsmøde forventes fastsat kort derefter.

Det er ærgerligt, at vi ikke fik datoen i går. Ryanair har præsenteret retten for intet mindre end 12 EU-lovstykker og argumenterer til stadighed for, at deres ansatte i Danmark skal arbejde under irske løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsretten har derfor en bunke papirer, der skal læses og tages stilling til. Herudover mener Ryanair slet ikke, at den danske arbejdsret er kompetent til at arbejde med selve sagen.

Alt dette ændrer dog ikke på, at vi fortsætter vores indsats for rimelige og ordnede løn- og arbejdsvilkår i luftbranchen. Både i retten, og ikke mindst via vores kampagne Luftens Helte.