You are currently viewing OK17 status

OK17 status

De sidste uger er gået med intense overenskomstforhandlinger. Vi gør nu status og i den kommende uge får I meget mere info!

Piloterne og kabinepersonalet i DAT samt kabinepersonalet i Cimber har fået styr på deres overenskomst frem til 2020.

Det gjorde de igennem lokale forhandlinger, hvor der blev taget stort ansvar fra de tillidsvalgte. Stort tillykke til jer alle! Godt gået!

Der har desuden været intense forhandlinger med Primera piloter og kabinen, West Air piloter og Sun Air piloter og kabinen.

Selv efter sene aftensforhandlinger hos DI og i Forligsinstitutionen med Primera, er det ikke lykkes at nå til enighed.

Ellers godt kæmpet af de tillidsvalgte fra Primera, West Air og Sun Air.

I morgen fremlægges det endelige mæglingsforslag fra forligsinstitutionen.

Vi skal i morgen se, hvad det store forslaget konkret kommer til at betyde for de flyvende.

Sammen med vores tillidsvalgte vil vi i begyndelsen af næste uge se forslaget igennem og give vores anbefalinger til den urafstemning, der bliver sat i gang snarest muligt

Her er det nemlig op til medlemmerne. Vi ser frem til at kunne give jer mere info!