Nyt samarbejde på vej

  • Post category:Valg 2016

Et JA til udtrædelse vil betyde, at vi indenfor LO kan udvikle en ny og stærkere organisation med de jernbaneansatte i Dansk Jernbaneforbund.

For os i luftfarten vil det betyde, at vi får mulighed for at lave nye bedre (efter)uddannelser, vi vil være tættere på juridiske ressourcer i LO, og vi vil få flere ressourcer og kræfter til at beskytte dine løn- og arbejdsvilkår fra internationalt pres. Begge forbund vil inden for en nye samlende ramme selvfølgelig beholde sin selvstændighed og identitet.

Der har været drøftelser med Dansk Jernbaneforbund, og de er indstillet på at indgå i forhandlinger. De konkrete forhandlinger er dog ikke påbegyndt, og det er derfor endnu ikke muligt at sige noget helt konkret om, hvordan en fremtidig organisation kunne komme til at se ud.

Det faktum, at jernbanebranchens og flyvebranchens personalegrupper rykker tættere sammen, er en spændende og nødvendig udvikling. Vi skal være parate til at handle, for der er store udfordringer omkring medlemmernes ansættelsesforhold, der skal kæmpes for. Det kræver, at vi arbejder sammen, hvor der er en logisk sammenhæng.

Formålet er at skabe en ramme, der har til formål at modsvare den øgede internationale konkurrence med større politisk og faglig styrke. I forlængelse af de fælles udfordringer branchen står overfor, er det kun naturligt, at specialiserede forbund med fælles træk rykker tættere sammen. Vi ser det som en spændende og rigtig udvikling, hvor man organisatorisk matcher arbejdsgiverne og brancherne for at sikre medlemmerne de bedste forhold og fremtidsmuligheder.