You are currently viewing Ni år efter Sterling: FPU’erne får 26 millioner kroner

Ni år efter Sterling: FPU’erne får 26 millioner kroner

Sterlings økonomiske nødlanding i 2008 efterlod i hundredvis af medarbejdere uden arbejde og uden løn.

Lønmodtagernes Garantifond trådte til med delvis dækning af de ansattes løn, men tilbage stod yderligere et millionkrav fra de ansatte.

Ni år er der gået siden den mørke morgen i slutningen af oktober 2008, men nu tegner der sig et lille lys. Konkursboet, der på dette tidspunkt var Danmarkshistoriens største, er gjort op, og med det får 375 FPU’ere til sammen 25,9 millioner kroner.

Et fint resultat

Beløbet svarer til 25,68 procent af det samlede krav på cirka 100 millioner kroner, som FPU rejste på vegne af sine medlemmer.

»Vi sætter pris på, at det store slid, der er lagt i dette, nu kommer de ansatte til gode, selvom det ikke kan afbøde den oplevelse, det var pludselig at stå uden job, og tilmed have penge i klemme,« siger Thilde Waast, formand i FPU, og tilføjer:

»Vi håber i det hele taget, at folk er kommet godt videre i branchen. Og så håber vi, at de her penge kan være et plaster på såret.«

Udbyttet er ifølge Jørgen G. Jacobsen, FPU’s advokat i forbindelse med konkursen, ”ganske fint”:

»Dividenden (udbytteprocent af det samlede krav red.) er et fint resultat. Ofte slutter konkursboer uden dækning, men i Sterling har vi hele tiden haft en forventning om, at der ville være penge til vores medlemmer,« siger han og tilføjer:

»Derfor har vi også brugt meget energi på at få den højest mulige dividende, der betyder, at kabineansatte i snit vil få i omegnen af 20.000 kroner efter skat, og kaptajner i snit omegnen af 70.000 kroner efter skat.«

Loyale medarbejdere belønnet

De 25,9 millioner kroner fordeles ud fra det enkelte medlems lønniveau, anciennitet ved konkursen og indtægt i tiden efter konkursen, hvorfor de, der hurtigt kom i arbejde igen, får mindre end dem, der gik arbejdsløse i en periode.

Fordi Sterling var et selskab med mange loyale medarbejdere, var der en stor medarbejdergruppe med høj anciennitet. I overenskomsten var både piloter og kabineansatte ansat på funktionærvilkår, hvilket ifølge funktionærloven betød, at medarbejderne med høj anciennitet skulle have yderligere godtgørelse efter konkursen.

Dette krav afviste konkursboets kuratorer i første omgang, men FPU fik overbevist kuratorerne om de ansattes retsmæssige krav.

Tabt retssag fældede Ryanair

Sterling havde baser og ansatte i både Danmark, Norge og Sverige. Alle arbejdede for samme danske selskab ombord på danske fly, men dog fra baser i hele Skandinavien.

Trods lokale baser mente FPU i 2008 med henvisning til Sterlings danske tilhørsforhold, at både norske og svenske medarbejdere på baser i fx Oslo og Stockholm naturligvis skulle dækkes af Lønmodtagernes Garantifond i Danmark.

Sagen blev ført hele vejen til Landsretten, som dog afviste at sende sagen videre op på EU-niveau.

FPU tabte sagen, og dermed blev det i dansk sammenhæng slået fast, at base afgør, hvor medarbejderen er socialt sikret. Dette var et vægtigt argument i 2015, hvor Ryanair udfordrede FPU på præcist samme spørgsmål.

EU-Kommissionen adopterede i øvrigt samme fortolkning af spørgsmålet om social sikring i 2012.