You are currently viewing Medlemskontingentet i FPU reguleres den 1. februar 2020

Medlemskontingentet i FPU reguleres den 1. februar 2020

Fra den 1. februar 2020 stiger fuldtidsmedlemskontingent med 25 kroner. Det handler om at følge med de sidste fem års prisudvikling, og om tilbyde medlemmerne mere end nogensinde før.

I fem år er kontingentet ikke steget i FPU.

Nu regulerer vi derfor FPU-kontingentet, så prisen modsvarer den øvrige prisudvikling i samfundet. Det gælder udelukkende fuldtidskontingentet til FPU, som fra den 1. februar vil være på 424 kr. om måneden.

Som medlem skulle du have betalt mere, hvis FPU havde sat kontingentet op løbende siden 2015.

FPU tilbyder mere for dig

FPU forhandler overenskomster for flere ansatte end nogensinde før, og det er netop overenskomsterne, der sikrer de gode vilkår i luftfart. Samtidig har medlemmerne adgang til branchens bedste faglige og juridiske hjælp: Denne hjælp kan være relevant for dig ved konkurser, opsigelsessager og forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår. Men du kan også få tjekket din kontrakt af en jurist i FPU, når du er medlem.

FPU arbejder desuden politisk med henblik på at sikre bedre vilkår for de flyvende. Et arbejde, medlemmerne kan læse om på FPU’s fagmedie, Luftart.nu, der sætter fokus på udfordringerne i branchen.

FPU tilbyder også medlemsfordele i form af forsikringer hos TJM Forsikring (tidligere Tjenestemændenes Forsikring), en fordelagtig kollektiv fritidsulykkeforsikring, bankfordele hos Lån og Spar-bank samt rabat på rådgivning hos KPMG. FPU udvikler desuden pt. karriererådgivningstiltag og en række andre medlemsfordele.

FPU-kontingentet er stadig i den billige ende – husk at det kan trækkes fra i SKAT

FPU vil også efter den 1. februar være relativt billigere end andre luftfartsrelaterede FH-forbund. Desuden er det vigtigt, at du ved, at kontingentet stadig er fuldt ud fradragsberettiget for medlemmer, der betaler skat i Danmark. Det vil sige, at du sparer cirka 30 pct. af kontingentet. Husk, at du skal skrive kontingentet på din forskudsopgørelse.