LO’s luftfartskonference 7. marts 2016

Fremtidens luftfart i Danmark og Europa

Invitation til LO’s luftfartskonference 7. marts 2016

LO og forbundene i luftfartssektoren afholder igen konference om luftfartens fremtid.

Luftfartssektoren er udfordret af den globale konkurrencesituation, som mere end nogensinde før sætter løn- og arbejdsvilkårene under pres for både ansatte på jorden og i luften.

EU Kommissionen har også sat luftfartens vilkår på næste års dagsorden.

Konferencen har til formål at diskutere udvikling og tendenser samt komme med bud på løsninger.

Vi planlægger en konference hvor vi både får ny viden, politiske diskussioner og tid til at udvikle nye ideer til det videre arbejde.

Vi beder dig sætte kryds i kalenderen 7. marts 2016 fra kl. 9-17.

Konferencen afholdes i LO huset, Islands Brygge 32 D, 2300 København S

I begyndelsen af januar vender vi tilbage med udførligt program og tilmeldingsblanket.