FPUs ledelse

 • Post category:Kontakt

Formand for FPU - Thilde Mortensen WaastFormand Thilde Mortensen Waast

Tlf.: +45 36 13 25 28
Mobil: +45 53 71 34 12
E-mail: thw@flyvebranchen.dk

Sekretær: Tina Frederiksen

Ansvarsområder

 • FPU´s daglige ledelse
 • Bestyrelsen i FPU
 • Forretningsudvalget i FPU
 • Hovedansvaret for administration og økonomi i FPU
 • Faglige sager og overenskomster
 • Voldgifter, arbejdsretten og den civile domstol
 • Arbejdsmiljø og arbejdskader i luftfartsbranchen
 • Nordisk samarbejde i luftfartsbranchen
 • Trafikstyrelsen for luftfart
 • Serviceforbundets ledelse og LO
 • Kontakten med FPU´s samarbejdsorganisationer og netværk i Danmark og Norden
 • Dansk Industri
 • Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • Samarbejdet med danske fagforeninger
 • Uddannelse for piloter og kabinepersonale
 • DALPA

Udvalgsposter

 • Formanden for bestyrelsen i FPU
 • Formanden for forretningsudvalget i FPU
 • Sidedommer i voldgifter for FPU
 • Forretningsudvalget i Serviceforbundet
 • Hovedbestyrelsen i Serviceforbundet
 • Miljøudvalget i Serviceforbundet
 • IT-udvalget i Serviceforbundet
 • A-kasse og administrationsudvalget i Serviceforbundet
 • Arbejdsmiljørådet for luftfart under Transportministeriet
 • Rådet for dansk Luftfart under Transportministeriet
 • Trafikstyrelsens Branchepanel for luftfart
 • Arbejdsgruppen om social dumping under Transportministeren
 • Næstformand for kabinepersonalets brancheuddannelse
 • Norwegian Pilot Group
 • NTF Civilfly sektionen

 

Næstformand – Anders Mark JensenNæstformand for FPU Anders Mark Jensen

Tlf.: +45 36 13 25 29
Mobil: +45 53 71 34 14
E-mail: amj@flyvebranchen.dk

Sekretær: Tina Frederiksen

Ansvarsområder

 • FPU´s daglige ledelse
 • Stedfortræder for formanden
 • Presse og medier
 • FPU´s strategi og kommunikation
 • FPU´s kommunikationsplatforme
 • Kontakten til EU institutionerne
 • Det europæiske og internationale arbejde
 • De internationale medlemsorganisationer
 • Opbygning af fagforeninger i Mellemøsten
 • Dansk politisk interessevaretagelse
 • Medlemsorganisering
 • Indsatsen imod social dumping
 • FPU´s tillidsvalgte og intern kompetenceudvikling
 • Kontakten til det politiske Danmark
 • Ungdomsarbejdet
 • Nordic Cabin Crew (NCC)
 • ECA West Atlantic Working Group

Udvalgsposter

 • Næstformand for bestyrelsen i FPU
 • Næstformand for forretningsudvalget i FPU
 • Sidedommer i voldgifter for FPU
 • Kommunikationsudvalget i Serviceforbundet
 • Medlemshvervningsudvalget i Serviceforbundet
 • Cabin Crew Committee i ETF (European Transport Federation)
 • Civil Aviation Sector i ETF (European Transport Federation)
 • Cabin Crew Committee i ITF (International Transport Federation)
 • Civil Aviation Sector i ITF (International Transport Federation)
 • Medlem af flere arbejdsgrupper omkring social dumping i luftfart i Danmark og Europa
 • Nordic Cabin Crew koordinator
 • Medlem af Social dumping udvalget i ETF, Bruxelles
 • ECA West Atlantic Working Group
 • ECA Ryanair Pilot Group7
 • GCAQE