Internationalt arbejde

  • Post category:FPU

FPU arbejder politisk, men ikke partipolitisk.

Derfor arbejder vi med at påvirke politikerne både i Danmark og i EU for, at sikre og forbedre vores medlemmers arbejdsvilkår i branchen.

Dette arbejde foregår også via organisationerne, hvor vi er aktive medlemmer.

  • DALPA – Danish Airline Pilot Association
  • DCC – Danish Cabin Crew
  • NTF – Nordisk Transportarbejder Føderation
  • ETF – European Transportworkers´ Federation
  • ECA – European Cockpit Association
  • ITF – International Transportworkers´Federation
  • IFALPA – International Federation of Airline Pilot Associations

Vi deltager også i arbejdet om at hjælpe andre fagforeninger globalt med at styrke deres indsats, her har vi blandt andet hjulpet i Mellemøsten.

Samarbejdet består først og fremmest i at styrke de faglige organisationer, så de bedst muligt kan varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet.

FPU har for tiden pladser i forskellige bestyrelser, udvalg og besidder flere ledelsesposter i disse organisationer.

Her er en video om det arbejde, som ITF laver på luftfartsområdet