You are currently viewing Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde i FPU

Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde i FPU

På FPU’s bestyrelsesmøde den 30. januar 2017 drøftede bestyrelsesmedlemmerne etableringen af en organisation for ansatte i fly- og jernbanebranchen.

Dette har banet vejen til det næste og afgørende skridt:

Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde i FPU

Derfor indkalder vi nu til et ekstraordinært delegeretmøde med henblik på at træffe beslutning om etablering af den nye organisation. Mødet afholdes d. 15. marts på hotel Radisson Blu Scandinavia.

På mødet vil der deltage op i mod 55 delegerede medlemmer.

Disse repræsentere en proportional del af FPU’s samlede medlemsskare, hvormed de forskellige faggrupper, geografiske områder og klubber er repræsenteret.

Dansk Jernbaneforbund vil afholde et lignende møde samme dag. Det kan man læse mere om her.

Invitationen til FPU’s ekstraordinære delegeretmøde er sendt ud til afdelingerne. Nærmere info om den nye organisation vil følge i den nærmeste fremtid.

Skriv et svar