Henvendelser om LPC-støttemidler

Henvendelser om LPC-støttemidler

Kære medlemmer,

Vi får i øjeblikket rigtig mange henvendelser om de midler, der i en ny politisk aftale er blevet afsat til LPC.

Vi ved, at I har mange spørgsmål, og FPU gør alt, hvad vi kan for at indhente mere information, samtidig med at vi prøver at påvirke den videre proces, så flest mulige af jer, der har mistet pilotjobbet, kan få gavn af midlerne.

Så vidt vi er orienteret, ligger der i øjeblikket ikke mere fast end de få linjer, der står i aftaleteksten*.

Det vil sige, at der endnu ikke findes svar på de spørgsmål, vi modtager fra jer – simpelthen fordi aftalen ikke er udmøntet endnu.

Vi kan godt forstå, at I meget gerne vil have flere informationer og vide, hvem der kan få glæde af midlerne. Derfor har FPU allerede haft flere møder med forskellige parter i branchen, og vi er i kontakt med ministeriet. Som det ser ud nu, skal embedsværket og politikerne finde ud af, hvordan aftalen skal implementeres, og FPU gør alt, hvad vi kan for at informere dem om de mange problemstillinger, de skal være opmærksomme på.

Vi har allerede samlet rigtig mange spørgsmål sammen. Blandt andet: Kommer midlerne til at virke med tilbagevirkende kraft? Hvad hvis man skal til udlandet for at få LPC fornyet? Hvad hvis man er kommet i arbejde sidenhen? Hvad hvis man ikke er medlem af en A-kasse? Hvad hvis man ikke har et dansk certifikat? Hvad hvis man ikke er dansk statsborger, men har arbejdet i Danmark?

Vi vil derfor bede om jeres tålmodighed en stund endnu, og vi forsikrer jer om, at FPU i øjeblikket er i fuld gang med at bringe problemstillingerne videre til de relevante parter. Hvis I har nogen problemstillinger, som I er bekymrede for, om der ikke bliver taget højde for, er I velkomne til at skrive til Kristine på knn@flyvebranchen.dk. Vi kan desværre ikke give jer nogen tidshorisont for, hvornår vi kan komme med flere informationer, da vi afventer embedsværket og det efterfølgende lovgivningsarbejde, men så snart den endelige aftale ligger klar, vil vi kommunikere det videre til jer. Indtil da ser vi det som et positivt tegn, at FPU stadig har mulighed for at påvirke den videre proces, så vi forhåbentligt kan få støtten videre til så mange af jer medlemmer som muligt.

*Den relevante del af aftaleteksten i Aftalen om Udvidelse af hjælpepakker af den 27. oktober 2020 lyder som følger:

“COVID-19 betyder, at luftfartsselskaberne er økonomisk pressede, og Flyvebranchens Personale Union estimerer, at over 1.000 piloter er blevet afskediget under COVID-19. Aftalepartierne er derfor enige om at oprette en ny pulje på 20 mio. kr. i 2021 til finansiering af certificeringer for de piloter og flyveledere, der er afskediget siden den 11. marts 2020. Tilskuddet målrettes ledige kommercielle piloter og flyveledere, som er økonomisk trængte og ikke har udsigt til en arbejdsgiverbetalt fornyelse af deres certifikater.”