Har du styr på din ferie

Sommeren står for døren, og for mange betyder det ferie. Men hvilke rettigheder har du som lønmodtager?

Læs videre her og bliv fortrolig med de mest gængse regler i ferieloven.

Hovedferie og restferie

Du har som udgangspunkt ret til 3 sammenhængende ugers ferie i perioden 1. maj til 30. september, som kaldes hovedferien.

De resterende 2 ugers ferie afholdes i perioden fra 1. oktober til 30. april og kaldes resteferie. Restferien afholdes som udgangspunkt som en eller to sammenhængende uger, men du kan aftale med arbejdsgiver at holde nogle af dagene som enkeltstående feriedage.

Planlægning og varsling af ferien

Det er arbejdsgiveren, der planlægger ferien, men medarbejdernes ønsker skal inddrages i planlægningen.

Hovedferie skal varsles med 3 måneder. Starter din hovedferie for eksempel 1. august, skal du altså have besked om ferien senest 30. april.

Restferien skal varsles med 1 måned.

Løn eller feriepenge

Hvis du ikke har løn under ferie, har du ret til feriepenge. Hvad du har ret til vil fremgå af dit ansættelsesbevis eller af din overenskomst.

Syg i ferien

Er du syg i mere end 5 feriedage, har du ret til erstatningsferie.

Antallet af sygedage tæller samlet for hele ferieåret. Er du for eksempel syg i 4 feriedage i din hovedferie og syg i 3 feriedage i din restferie, har du ret til 2 erstatningsferiedage.

Bliver du syg i din ferie, skal du huske at syge- og raskmelde dig til din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du melder dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag, da du kun kan få erstatningsferie for dage, hvor du er sygemeldt. Vær opmærksom på at du selv skal sørge for dokumentation fra en læge, og selv skal afholde udgifterne her til.

Er du syg, når din ferie starter, har du ikke pligt til at påbegynde ferien.

Afvigelser

Visse dele af ferielovens bestemmelser kan fraviges ved aftale eller ved kollektiv overenskomst. Se i dit ansættelsesbevis, din overenskomst eller spørg din tillidsrepræsentant hvis du er i tvivl. Vær især opmærksom på at der kan være aftale om, at du kun har krav på at 2 af de 3 uger i hovedferien skal være sammenhængende, ligesom der kan være aftale om kortere varsling af ferien.