FPUs valgte og ansatte

Thilde Waast – Formand

Tlf.: +45 36 13 25 16
Email: thw@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder

 • FPU´s daglige ledelse
 • Bestyrelsen i FPU
 • Hovedansvaret for administration og økonomi i FPU
 • Samarbejdet med LO og andre fagforeninger indenfor luftfart
 • Faglige sager og overenskomster
 • Voldgifter, arbejdsretten og den civile domstol
 • Arbejdsmiljø og arbejdsskader i luftfartsbranchen
 • Kontakten med FPU´s samarbejdsorganisationer og netværk i Danmark og Norden
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Uddannelse for piloter og kabinepersonale

Udvalgsposter

 • Udvalgsposter
 • Formanden for bestyrelsen i FPU
 • Næstformand i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane ledelse og LO
 • Formanden for forretningsudvalget i FPU
 • Sidedommer i voldgifter for FPU
 • Arbejdsmiljørådet for luftfart under Transportministeriet
 • Rådet for dansk Luftfart under Transportministeriet
 • Trafikstyrelsens Branchepanel for luftfart
 • ”Arbejdsgruppen om Fair Konkurrence i luftfart” under Transportministeren
 • Næstformand for kabinepersonalets brancheuddannelse
 • NTF Civilfly sektionen

Anders Mark Jensen – Næstformand

Tlf.: +45 36 13 25 16
Email: amj@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder

 • FPU´s daglige ledelse
 • Stedfortræder for formanden
 • FPU´s strategi og kommunikation
 • Kontakten til EU-institutionerne
 • Det europæiske og internationale arbejde
 • De internationale medlemsorganisationer
 • Opbygning af fagforeninger i Østeuropa
 • Dansk politisk interessevaretagelse
 • Medlemsorganisering
 • Indsatsen imod social dumping
 • FPU´s tillidsvalgte og intern kompetenceudvikling
 • Kontakten til det politiske Danmark

Udvalgsposter

 • Næstformand for bestyrelsen i FPU
 • Næstformand for forretningsudvalget i FPU
 • Sidedommer i voldgifter for FPU
 • Cabin Crew Committee i ETF (European Transport Federation)
 • Civil Aviation Sector i ETF (European Transport Federation)
 • Cabin Crew Committee i ITF (International Transport Federation)
 • Civil Aviation Sector i ITF (International Transport Federation)
 • Medlem af Social dumping udvalget i ETF, Bruxelles

Sekretariat

Charlotte Stenbygaard – Sekretær

Tlf.: +45 36 13 25 16
E-mail: cst@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder:

 • Medlemsservice og administration
 • Sekretær for ledelsen
 • Translatøropgaver
 • Mødeservice og planlægning
 • Koordinering af møder

Lisa Belkvist – Sekretær

Tlf.: +45 61 10 13 06
E-mail: lb@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder:

 • Sekretær for ledelsen
 • Mødeservice og planlægning
 • Koordinering af møder
 • Arkivering
 • Koordinator på faglige sager

Simon Møller Eliasson – Kommunikationschef

Tlf/mobil: +45 36 13 25 26 / 23 96 98 04
E-mail: sme@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder:

 • Politisk rådgivning af FPU´s ledelse og organisation
 • Kommunikativ rådgivning af FPU’s afdelinger, ledelse og organisation
 • Sociale medier
 • Assisterende hjælp til næstformandens arbejde

Kristine Nødgaard-Nielsen – Journalist

Telefon: 61 10 11 96

Email: knn@flyvebranchen.dk

Ansvarsområder:

 • Journalist på Fagbladet Luftfart
 • Podcastvært på Lyden af Luftfart

Kasper Svendsen – Faglig konsulent

Telefon: +45 61 10 99 02

Email: ks@flyvebranchen.dk