FPU kårer Årets tillidsrepræsentant i luftfart 2023! Indstil din favorit her

FPUs politiske og internationale arbejde

Flyvebranchens Personale Union

FPUs politiske og internationale arbejde

FPU arbejder politisk, men ikke partipolitisk.

Vi forsøger at påvirke poli­tikerne både i Danmark og i EU for at sikre og forbedre medlemmernes arbejdsvilkår i branchen.

FPU venter ikke på, at andre sætter dagsorden – vi laver proaktivt arbej­de og vil gerne selv sætte dagsordenen.

Vi er aktive i vores lobbyarbej­de for at styrke vores medlemmer. Vi blander os i den offentlige debat på vores område, og vi sidder altid med i de udvalg og nævn med indflydelse på vores branche.

FPU arbejder med politikere og myndigheder

FPU arbejder med politikere og myndighederne i Danmark for at styrke bran­chens vilkår.

Det gør vi ved at bringe medlemmerne problemer og udfordringer til Christiansborg eller til danske medier.

Men det gør vi også ved at sidde med de rigtige steder: FPU sidder blandt andet i Branchepanelet for Luftfart og Arbejdsgruppen for Fair konkurrence i Luftfart, der stadig har stor indflydelse og som i 2014 forfattede denne rapport.

Om FPUs politiske og internationale arbejde - flyvebranchen.dk

Meget af lovgivningen i flyvebranchen
stammer fra EU

Op mod 80 procent af lovgivningen i flyvebranchen stammer fra EU. Danmarks medlemskab af EU får større og større betydning for udviklingen af det danske arbejdsmarked.

Derfor er det af afgørende betydning for FPU’s medlemmer, at vi som organisation kan følge og påvirke beslutningerne i EU.

Det gør vi igennem vores eget engagement i EU, igennem vores LO-kontor i Bruxelles og via vores europæiske organisationer, som også er placeret i Bruxelles.

Arbejdet foregår via internationale organisationer

FPU arbejder i internationale organisationer, hvor vi er aktive medlemmer. Her har FPU pladser i forskellige bestyrelser, udvalg og besidder flere ledelsesposter i disse organisationer.

  • DALPA Danish Airline Pilot Association
  • NTF Nordisk Transportarbejder Føderation
  • ETF European Transport workers’ Federation
  • ECA European Cockpit Association
  • ITF International Transport workers’ Federation
  • IFALPA International Federation of Airline Pilot Associations
  • GCAQE Global Cabin Air Quality Executive

FPU Romania

FPU forsøger at videregive nogle af de danske erfaringer med fagligt arbejde til vores kollegaer i udlandet, så de bedst muligt kan varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet.

Derfor startede FPU i 2017 et formelt samarbejde med en rumænsk kabineforening. Formålet med samarbejdet er at løfte rumænske arbejdsvilkår i luftfartsbranchen. Dette er samtidig en løftestang for vores generelle kamp mod social dumping i Norden og i EU.

Bliv medlem af FPU
allerede i dag

Bliv en del af det største faglige fællesskab i dansk luftfart
for piloter, kabinepersonale og AFIS-operatører

Få nyhedsbrev fra FPU

Tilmeld dig her

Vi udsender nyhedsbreve ca. hver 2. måned.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.