FPU’s kollektive fritidsulykkeforsikring

Med en Kollektiv Fritidsulykkesforsikring er du som medlem af FPU sikret økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Fordele ved Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker i tilfælde af fysisk varigt mén, psykisk varigt mén og død som følge af et ulykkestilfælde, der rammer dig i din fritid.

Fritidsulykkesforsikringen er en kollektiv ordning, hvilket betyder, at alle er forsikret til samme pris – uanset alder, køn og eventuel sygdom/invaliditet.

Hvem er omfattet af forsikringen?

Du er dækket straks fra optagelsen i FPU, medmindre du har sagt ”nej tak” til forsikringen”. Forsikringen dækker i din fritid. Pensionister og arbejdsledige er som hovedregel dækket hele døgnet. Forsikrede er dækket i bopælslandet samt ved rejser og midlertidige ophold i hele verden i op til 12 måneder.

Hvad dækker vi?

Forsikringen dækker en økonomisk erstatning efter en pludselig hændelse, der medfører personskade, med følgende dækninger: Varigt mén, udvidet varigt mén, behandling af tand- og tyggeskader og dødsfald.

Pris

For medlemmer af FPU koster fritidsulykkeforsikringen 37 kr. om måneden.

Sådan tilmelder du dig

Du skal blot sende en mail til fpu@flyvebranchen.dk eller ringe på 36132515