You are currently viewing FPU’s kollektive fritidsulykkeforsikring

FPU’s kollektive fritidsulykkeforsikring

  • Post category:FPU

Med en Kollektiv Fritidsulykkesforsikring er du som medlem af FPU sikret økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Fordele ved Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker i tilfælde af fysisk varigt mén, psykisk varigt mén og død som følge af et ulykkestilfælde, der rammer dig i din fritid.

Fritidsulykkesforsikringen er en kollektiv ordning, hvilket betyder, at alle er forsikret til samme pris – uanset alder, køn og eventuel sygdom/invaliditet.

Hvem er omfattet af forsikringen?

Du er dækket straks fra optagelsen i FPU, medmindre du har sagt ”nej tak” til forsikringen”. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker i din fritid. Pensionister og arbejdsledige er som hovedregel dækket hele døgnet. Forsikrede er dækket i bopælslandet samt ved rejser og midlertidige ophold i hele verden i op til 12 måneder.

Hvad dækker vi?

Forsikringen dækker en økonomisk erstatning efter en pludselig hændelse, der medfører personskade, med følgende dækninger:

  • Varigt mén
  • Udvidet varigt mén
  • Behandling
  • Tand- og tyggeskader
  • Dødsfald

Læs mere via dette link (pdf-fil)

Pris

For medlemmer af FPU koster fritidsulykkeforsikringen 37 kr. om måneden.