You are currently viewing FPU årsrapport 2015

FPU årsrapport 2015

Hvad lavede vi i 2015?

Læs FPU Årsrapport 2015.

Året 2015 var et skæbneår for dansk luftfart og ikke mindst for FPU og vores medlemmer.

Det som vi måske blev mest kendte for i 2015 var hele Ryanair sagen og ikke mindst vores iværksættelse af kampagnen Luftens Helte.

Men selvom Ryanair sagen fyldte me­get i Danmark og medierne det meste af 2015, skete der mange andre vigtige ting i dansk luftfart og i FPU.

I det forgange år har der også været stor fokus på vores internationale arbejde, hvor EU er den store kampplads for alt det lovgivning, der danner grundlag for reguleringen af luftfartsbranchen.

FPU årsrapport 2015FPU har arbejdet aktiv for en mere fair konkurrence blandt aktørerne i branchen, som i sidste ende giver bedre ansættelsesvilkår for vores medlemmer.

I fremtiden vil vi også opleve at mere af vores politi­ske arbejde, som ikke er partipolitisk, bliver rykket til især EU og Bruxelles.

Det er her, hvor beslutningerne træffes, og dermed også hvor indflydelsen ligger.

Der bliver lyttet med respekt til vores holdninger!

I 2015 har der været en større udvikling i gang omkring en videreudvikling af vores kommunikationsplatforme, som i endnu højere grad er blevet moderniseret og tilpasset vores medlemmers behov og den løbende udvikling i samfundet, og derfor var FPU den mest nævnte og synlige faglige organisation i dansk luftfart i Danmark.

Vores service og rådgivning af vores medlemmer i 2015 er blevet styrket som en del af vores bestræbelser på at være endnu bedre som faglig organisation for vores medlemmer.

Ddet har også betydet en udvidet åbningstid, kortere processer på kontoret, mere perso­nale og ikke mindst uddannelse af alle vores tillidsvalgte og personale. Netop vores dygtige tillidsvalgte lokalt er også grunden til, at vi gik ud af 2015 med 300 flere medlemmer.

Du kan finde FPU årsrapport 2015 her.

På vegne af alle os her i Flyvebranchens Personale Union