You are currently viewing FPU’er i klemme efter Bios-konkurs: Esben manglede 50.000 kroner
Esben Skals havde 50.000 kroner tilgode i det fallerede ambulance-foretagende BIOS. Han er glad for at have haft FPU i ryggen, da de har været med til at sikre, at alt gik rigtigt til.

FPU’er i klemme efter Bios-konkurs: Esben manglede 50.000 kroner

I hundredvis af reddere blev efterladt uden løn, tillæg og feriebetaling, da ambulancevirksomheden Bios gik konkurs i juli måned 2016 efter blot ti måneders drift.

For FPU-medlemmet Esben Skals Nielsen hobede lønkravet mod det fallerede ambulance-foretagende op i 50.000 kroner. Frustrationen var derfor stor, da han modtog besked om, at Region Syddanmark ikke straks for til lommerne, da regionen hjemtog den syddanske ambulancekørsel, efter konkursen.

»Jeg syntes jo ikke, det burde være så komplekst, men regionen ville vel gerne undgå at betale, så de første meldinger var, at Lønmodtagernes Garantifond skulle dække vores lønkrav,« siger Esben Skals, der foruden sit job som redder på regionens ambulancer er HEMS-redder på Norsk Luftambulances akutlægehelikoptere.

Det rene klondike

Hos Lønmodtagernes Garantifond blev lønkravene imidlertid sendt retur. Region Syddanmarks overtagelse af ambulancedriften var nemlig ensbetydende med, at de overtog både rettighederne, men også forpligtigelserne overfor medarbejderne.

»Region Syddanmark gav os besked på at rette henvendelse til vores fagforening, som kunne bistå os med at opgøre vores krav. Vagtplanerne i Bios har i perioder være det rene klondike, men jeg havde samlet mine vagtplaner og noteret mine vagter i en kalender og havde derfor ret godt styr på mit krav,« siger Esben Skals og tilføjer:

»Men det har helt sikkert gjort en forskel og sikret, at alt gik korrekt til, at FPU’s advokat har håndteret mine henvendelser til regionen, i stedet for at jeg i frustration smed mine opgørelser afsted til regionen.«

Lang ventetid

Den 44-redder har dog måttet væbne sig med stor tålmodighed. Fra kravet blev sendt, til han nu kan få sine penge, er der gået mere end et år.

Det er en meget lang ventetid, påpeger FPU’s advokat Jan Gam, men han stiller sig dog tilfreds med forløbet.

»Der har været meget fakta, der skulle holdes styr på, og konkursboet i Bios er uden tvivl noget rod. Det har gjort opgørelsen af timer og tillæg kompleks. Dertil har vi at gøre med en kombination af en konkurs og en virksomhedsoverdragelse, og det komplicerer yderligere, hvilket tager tid,« siger han.

Kigger Regionen i kortene

Hos Region Syddanmark lægger HR-direktør Lene Borregaard ikke skjul på, at lønafregningen med de BIOS-ansatte er en omfattende størrelse:

»Som Region og enhver anden offentlig instans skal vi dokumentere alle udgifter og dermed også have dokumentation for lønkrav, der i sidste ende modregnes de acontoudbetalinger, som allerede er faldet. Med 553 sager, er det noget, der tager tid,« siger hun.

Borregaard vil ikke kommentere på den konkrete sag, men kan sagens sætte sig ind i frustrationen over ventetiden.

»Vi har på nuværende tidspunkt 158 sager ude hos de ansattes fagforeninger. I de sager har vi lavet en foreløbig opgørelse over den løn, vi mener, den tidligere BIOS-medarbejder har til gode, på baggrund af den dokumentation vi dels har og har fået tilsendt,« siger hun og tilføjer:

»På den måde har fagforeningerne mulighed for at se os i kortene og komme med bemærkninger og spørgsmål til opgørelsen.«

Indtil videre er samlet 140 sager afsluttet.