FPUs kollektive fritidsulykkeforsikring - flyvebranchen.dk

FPU’s kollektive fritidsulykkesforsikring

Med en Kollektiv Fritidsulykkesforsikring er du som medlem af FPU sikret økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Fordele ved Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker i tilfælde af fysisk varigt mén, psykisk varigt mén og død som følge af et ulykkestilfælde, der rammer dig i din fritid.

Fritidsulykkesforsikringen er en kollektiv ordning, hvilket betyder, at alle er forsikret til samme pris – uanset alder, køn og eventuel sygdom/invaliditet.

Hvem er omfattet af forsikringen?

Du er dækket straks fra optagelsen i FPU, medmindre du har sagt ”nej tak” til forsikringen”. Forsikringen dækker i din fritid. Pensionister og arbejdsledige er som hovedregel dækket hele døgnet. Forsikrede er dækket i bopælslandet samt ved rejser og midlertidige ophold i hele verden i op til 12 måneder.

Hvad dækker vi?

Forsikringen dækker en økonomisk erstatning efter en pludselig hændelse, der medfører personskade, med følgende dækninger: Varigt mén, udvidet varigt mén, behandling af tand- og tyggeskader og dødsfald.

Pris

For medlemmer af FPU koster fritidsulykkesforsikringen 41 kr. om måneden.

Sådan tilmelder du dig

Du skal blot sende en mail til fpu@flyvebranchen.dk.

English

FPU-members can sign a leisure time accident insurance with TJM/Tryg Insurance. The price for the insurance is very favorable at only 41 DKK per month with high covers.

We recommend all our members to be covered by the leisure time accident insurance.

If you want to sign the insurance, please send a mail to fpu@flyvebranchen.dk

Del denne artikel fra FPU på:

Læs også

Pas på dig selv

Med FPUs kollektive fritidsulykkesforsikring er du sikret mod ulykker i fritiden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

Nyhedsbrev: 2024 er i fuld gang

Hvordan ser fremtiden for dansk luftfart ud? FPU inviterer til gratis medlemsarrangement, hvor vi håber at blive klogere på netop fremtidens luftfart.