Om FPU-puljen

Puljens tilblivelse

Da corona-krisens omfang stod klart, bad FPU på vegne af sine medlemmer politikerne om hjælp. Dansk luftfart var lagt ned, og FPU pegede på, at én af de måder, man kunne hjælpe luftfartsansatte, var ved at give piloter støtte til deres årlige certifikatfornyelse.

FPU henvendte sig til politikere, FPUs formand var med til møder for at rådgive regeringen om genstart af luftfart, og gode FPU-medlemmer stillede sig frem i pressen og fortalte om den svære situation, Danmarks piloter var i.

Der blev lyttet, og som en del af en politisk hjælpepakke blev der oprettet en pulje på 20 millioner kroner, der skal bringe ledige piloter og flyveledere tættere på et job i luftfart igen.

FPU blev med sit kendskab til luftfart udvalgt til at administrere puljen og har haft et godt samarbejde med myndighederne om at få puljen på plads. FPU har i arbejdet peget på de mange komplicerede nuancer, job i luftfart indeholder, og vi har foreslået løsninger, så piloter og flyveleder får den bedst mulige hjælp til at komme i job igen.

FPU er nu klar til at modtage ansøgninger, og vi står klar til at rådgive ledige piloter og flyveledere. Det er vores håb og forventning, at puljen vil være med til at hjælpe ledige piloter og flyveledere tilbage i job, lige så snart luftfart kommer i gang igen.

Baggrund

Flyvebranchens Personale Union (FPU) estimerer, at over 1.000 piloter er blevet afskediget under COVID-19.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet er derfor blevet enige om at oprette en ny pulje på 20 mio. kr. i 2021 til finansiering af certificeringer for de piloter og flyveledere, der er afskediget siden den 11. marts 2020. 

Tilskuddet målrettes ledige kommercielle piloter og flyveledere, som ikke har udsigt til en arbejdsgiver-betalt fornyelse af deres certifikater.

Hvorfor administrerer FPU puljen?

Administrationen af puljen, herunder vurdering og udbetaling af tilskud til den enkelte pilot, er placeret hos Flyvebranchens Personale Union (FPU). 

FPU er Danmarks største fagforening for flyvende personale i Danmark, herunder piloter, og er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at ansvaret er placeret hos FPU, da man herved sikrer sig et stort kendskab til og forståelse for piloternes såvel som branchens behov i administrationen af midlerne.

Denne administrationsmodel sikrer, at midlerne rækker længst muligt og i størst muligt omfang lever op til intentionen om at komme piloter og flyveledere mest muligt til gode.  

FPU er forpligtet til at behandle alle ansøgere lige – uanset om de er medlem af FPU, ikke organiserede eller medlem af en anden fagforening.

Med andre ord skal tilskuddet tildeles den enkelte ansøger på baggrund af objektive kriterier. 

Advisory board

Der er blevet nedsat et ”advisory board” bestående af repræsentationer fra FPU (formand), Dansk Luftfart/DI Transport og Beskæftigelsesministeriet ved STAR. Rådet vil – ligesom STAR – modtage de månedlige statusrapporter fra FPU om administration af puljen.

Rådet mødes kvartalsvist. Herudover kan rådet indkaldes efter behov, hvis FPU oplever, at der opstår tvivlsspørgsmål. Øvrige relevante fagforeninger for de tre faggrupper og brancheforeningen Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) er blevet inviteret til at deltage i rådet.

Samarbejde med udbydere

FPU undersøger mulighederne for at lave samarbejde med udbydere, så ansøgerne kan få en god pris, og så piloter kan få hjælp til at finde den makker, de skal i simulator med.