Ansøgere kan nu søge om støtte til to certifikatfornyelser

Ansøgere, der har modtaget støtte til certifikatfornyelse i 2020, får nu mulighed for også at søge om støtte til certifikatfornyelser fra pilotpuljen i 2021.

Pilotpuljen står til at ophøre ved årsskiftet, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilladelse til, at de resterende midler i puljen også kan bruges til ansøgere, der allerede har fået dækket omkostninger til en certifikatfornyelse i 2020.

Ansøgere kan nu få dækket udgifter til certifikatfornyelser foretaget i 2020 og til certifikatfornyelser foretaget i 2021. Det er muligt at søge om støtte på op til 15.000 kroner per år.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fastsat regler og krav til puljens administration:

• Alle ansøgere, der søger anden gang, skal opfylde de samme krav, som der blev stillet, da de søgte første gang.

• Der kan maksimalt søges støtte på 15.000 kroner per år, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021.

• Søger man om støtte for anden gang, kan FPU først behandle ansøgningen, når der er gået 12 måneder fra den dato, man foretog sin forrige certifikatfornyelse.

Alle certifikatfornyelse skal være foretaget senest den 31. december 2021, hvor puljen ophører. Dokumentation for certifikatfornyelse skal sendes til FPU senest den 10. januar 2022.

Ansøg midler til certifikatfornyelse

Har du spørgsmål til pilotpuljen, kan du ringe til FPU på 36 13 25 02 eller skrive til fpu-pulje@flyvebranchen.dk.