Ja, det er muligt, at piloter kan forny et ældre certifikat, hvis det bringer dem tættere på jobmarkedet. Man kan kun søge om refusion af udgifter til et certifikat, og max. beløbet er 15.000 kroner.

Ja

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ved at afklare dette. Som udgangspunkt vil de ekstra omkostninger ifm. ATPL ikke være dækket.

Nej.

FPU har bedt Styrelsen undersøge, om piloter, der har mistet jobbet på grund af corona før 11. marts qua ansættelser i lande, hvor corona ramte tidligere, kan søge puljen. Styrelsen har svaret, at puljen er afgrænset til skæringsdatoen for støtte den 11. marts 2020. Derfor kan piloter, der er opsagt før 11. marts 2020 ikke modtage støtte.

Nej

Hvis de 15.000 kr. er anvendt i forbindelse med den test, som piloten er dumpet i, kan der ikke gives yderligere tilskud. En fornyet test vil godt kunne dækkes op til det maksimalt afsatte beløb på 15.000 kr. pr. person.

Hvis det vurderes at være den selvstændige pilots primære beskæftigelse, kan denne få adgang til støtte.

Der er afsat 20 millioner kroner, og hver pilot kan ansøge om max. 15.000 kr. per år. FPU anslår, at ca. 1000 piloter har mistet deres job. Vi forventer, at der er nok midler til, at ansøgere, der lever op til kravene, kan ansøge i år, uanset hvornår vedkommendes certifikat udløber.

Man kan tidligst søge om tilskud fra puljen 3 måneder før udløb af en rettighed, helbredsbevis og sprogpåtegning.

Skulle der mod forventning mangle midler i puljen i slutningen af året, vil FPU henvende sig til Beskæftigelsesministeriet og partierne bag aftalen med henblik på udvidelse af puljen.

Man kan godt modtage dagpenge, hvis man tager til udlandet for at forny sit certifikat, hvis ikke man er i udlandet længere end fem dage. Følgende skal gøres, hvis man rejser til udlandet for at forny sit certifikat:

Inden certificering:

Til a-kasse:

Send aftalen med certificeringsstedet, og fortæl hvilken periode, du er i udlandet (perioden må ikke overstige 5 dage fra start til slut, hvis du skal kunne få dagpenge. Er det over 5 dage vil du ikke kunne få dagpenge for nogen af dagene, du er udrejst). Du kan sende kopi af aftalen og beskeden via selvbetjeningen.

Til Jobcenter:

Kontakt jobcentret, og fortæl perioden, du er i udlandet (det er af hensyn til, at de ikke laver aktiviteter til dig, som du udebliver fra, for så vil du få en sanktion).

Efter certificering:

Når du har fået tilsagn om tilskud fra FPU, skal du sende kopi af tilsagnet ind til a-kassen.