FPU Puljen

Bemærk, at FPU-puljen holder lukket fra 22. december 2021 – 3. januar 2021. Deadline for at modtage ansøgninger er 10. januar 2022

Kort om ansøgningsprocessen

Velkommen til ansøgningssiden for midler til certifikatfornyelse. Her kan du som opsagt pilot eller flyveleder finde information om og hjælp til ansøgningen. Midlerne er en del af en politisk hjælpepakke, og FPU er med sit kendskab til flybranchen blevet udvalgt til at administrere puljen.

 • Ansøger arrangerer selv certifikatfornyelse og lægger som udgangspunkt selv ud for udgifterne til certifikatfornyelse, medical og sprogpåtegnelse.
 • Herefter indsender ansøger dokumentation til FPU.
 • FPU gennemser dokumentation, og hvis dokumentationen er i orden, og ansøgeren lever op til kravene, refunderes udgifterne.

Brug for hjælp?

Du kan finde information og svar spørgsmål her på siden, og FPU står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl. Du kan kontakte FPU på fpu-pulje@flyvebranchen.dk eller 36 13 25 02.

Åbningstider:

Mandag: Kl. 9-12 (lukket fra 22. december 2021 – 3. januar)

Tirsdag: Kl. 9-12 (lukket fra 22. december 2021 – 3. januar)

Onsdag: Kl. 14-17 (lukket fra 22. december 2021 – 3. januar)

Torsdag: Lukket (lukket fra 22. december 2021 – 3. januar)

Fredag: Lukket (lukket fra 22. december 2021 – 3. januar)

Ansøgere kan nu søge om støtte til to certifikatfornyelser

Ansøgere, der har modtaget støtte til en certifikatfornyelse i 2020, får nu mulighed for også at søge om støtte til certifikatfornyelse fra pilotpulje i 2021.

Pilotpuljen står til at ophøre ved årsskiftet, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilladelse til, at de resterende midler i puljen også kan bruges til ansøgere, der allerede har fået dækket omkostninger til en certifikatfornyelse i 2020.

Ansøgere kan nu få dækket udgifter til certifikatfornyelser foretaget i 2020 og til certifikatfornyelser foretaget i 2021. Det er muligt at søge om støtte på op til 15.000 kroner per år.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fastsat regler og krav til puljens administration:

• Alle ansøgere, der søger anden gang, skal opfylde de samme krav, som der blev stillet, da de søgte første gang.

• Der kan maksimalt søges støtte på 15.000 kroner per år, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021.

• Søger man om støtte for anden gang, kan FPU først behandle ansøgningen, når der er gået 12 måneder fra den dato, man foretog sin forrige certifikatfornyelse.

Alle certifikatfornyelse skal være foretaget senest den 31. december 2021, hvor puljen ophører. Dokumentation for certifikatfornyelse skal sendes til FPU senest den 10. januar 2022.

Har du spørgsmål til pilotpuljen, kan du ringe til FPU på 36 13 25 02 eller skrive til fpu-pulje@flyvebranchen.dk.

Hvem kan søge puljemidler?

 • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører med bopæl i Danmark, som er fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
 • Grænsegængere som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020. 
 • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformations-operatører, der har afsluttet deres uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.

Indehavere af følgende certifikater kan opnå støtte til fornyelse af deres rettigheder: CPL (Commercial Pilot License), MPL (Multi Pilot License), ATPL (Airline Transport Pilot License), ATCO (Air Traffic Control Officer) og FISO (Flight Information Service Officer).

Nationalitet eller medlemskab af en fagforening har ingen betydning for din adgang til puljen.

Hvad kan du søge puljemidler til?

Opsagte kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører kan søge om dækning af obligatoriske certifikatfornyelser og helbredsattester.

Det er muligt at få dækket flere ratings, så hvis du f.eks. har både en A320 og B737 rating, kan disse begge fornyes. Dette gælder også for SEP- og MEPland.

Hvor meget kan du søge om?

Der er et maks. beløb på 15.000 kr. per ansøger.

Hvornår kan du søge?

Puljen er åben for ansøgninger. Du kan først søge, når du har fået foretaget din fornyelse.

Midlerne kan søges med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede har fornyet dit certifikat eller medical.

Du kan tidligst søge om midlerne tre måneder, før dit certifikat udløber

Den sidste ansøgning til puljen skal være afsendt til puljen den 31. januar 2022, mens de sidste certifikatfornyelser eller helbredsundersøgelse, skal være foretaget seneste den 31. december 2021.

Hvilken dokumentation skal du sende ind?

Kommercielle piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af ansættelseskontrakt
 • Kopi af opsigelsesbrev
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Nyuddannede piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af diplom
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Flyveledere

Kontakt FPU direkte på fpu-pulje@flyvebranchen.dk for nærmere information

Hvad dækker rejseomkostninger?

Rejseomkostninger, herunder dækning af ophold og transport, kan alene dækkes i det omfang, de er nødvendige for at tage certificeringen. Dertil skal rejseomkostningerne kunne indeholdes under den maksimale ramme for tilskuddet pr. ansøger på i alt 15.000 kr.

Rejseomkostninger til en certificering i udlandet skal være nødvendige for selve certificeringen, herunder skal evt. hotelovernatning være nødvendig for fornyelsen (kan begrundes ved fx en faglig beskrivelse af nødvendigheden for fornyelse i udlandet).

I øvrigt gælder Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nr 1276 af 31/10/2016) §11 stk. 6: Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Og fra bekendtgørelsens § 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil skal statens almindelige takst pr. km (den lave sats) anvendes, jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser.

Særligt til flyveledere

Er du flyveleder eller flyveinformationsoperatør og har du mistet dit arbejde siden 11. marts 2020, bedes du kontakte FPU direkte på enten mail eller telefon, så vi kan rådgive dig om ansøgningsprocessen.

Mail: fpu-pulje@flyvebranchen.dk

Telefonnummer: 3613 2502

Træningsorganisationer, der tilbyder et kvalitetssikret program, vil kunne sende en faktura direkte til FPU via en transporterklæring mellem udbyderen og piloten.

En ansøger kan frit vælge, om vedkommende vil gøre brug af en transporterklæring, eller om vedkommende selv vil arrangere sit certifikatvedligehold.

Ved en eventuel udbydermodel skal ansøgere opfylde de objektive krav, der stilles til alle ansøgere, og ansøgerne skal indsende korrekt dokumentation, inden FPU kan afregne med udbyderen.

Udbydere (ATO/træningsorganisation), der er godkendt af Trafikstyrelsen, jvf. Trafikstyrelsens oversigt kan gøre brug af modellen.

Et udkast til transporterklæring kan downloades her. Transporthaver kan bruge udkastet, men ansvaret for transporterklæringens rigtighed hviler alene på udbyderen/transporthaveren.

Hvis I ønsker en uddybning af udbydermodellen, så kan I tage fat på Simon Møller Eliasson (sme@flyvebranchen.dk) eller Jonas Nicolaisen (jni@flyvebranchen.dk)