Her ansøger du

Ansøgning dansk

Application in English

NB: Vi holder ferielukket fra fredag d. 23. juli og er tilbage mandag den. 16. august.

FPU-Puljen

NB: Vi holder ferielukket fra fredag d. 23. juli og er tilbage mandag den. 16. august.

Kort om ansøgningsprocessen

Velkommen til ansøgningssiden for midler til certifikatfornyelse. Her kan du som opsagt pilot eller flyveleder finde information om og hjælp til ansøgningen. Midlerne er en del af en politisk hjælpepakke, og FPU er med sit kendskab til flybranchen blevet udvalgt til at administrere puljen.

 • Ansøger arrangerer selv certifikatfornyelse og lægger som udgangspunkt selv ud for udgifterne til certifikatfornyelse, medical og sprogpåtegnelse.
 • Herefter indsender ansøger dokumentation til FPU.
 • FPU gennemser dokumentation, og hvis dokumentationen er i orden, og ansøgeren lever op til kravene, refunderes udgifterne.

Brug for hjælp?

Du kan finde information og svar spørgsmål her på siden, og FPU står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl. Du kan kontakte FPU på fpu-pulje@flyvebranchen.dk eller 36 13 25 02.

Åbningstider:

Mandag: Kl. 9-12 (ferielukket fra 23. juli – 16. august)

Tirsdag: Kl. 9-12 (ferielukket fra 23. juli – 16. august)

Onsdag: Kl. 14-17 (ferielukket fra 23. juli – 16. august)

Torsdag: Lukket

Fredag: Kl. 9-12 (ferielukket fra 23. juli – 16. august)

Hvem kan søge puljemidler?

 • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører med bopæl i Danmark, som er fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
 • Grænsegængere som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020. 
 • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformations-operatører, der har afsluttet deres uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.

 • Det vil sige, at indehavere af følgende certifikater kan opnå støtte til fornyelse af deres rettigheder: CPL (Commercial Pilot License), MPL (Multi Pilot License), ATPL (Airline Transport Pilot License), ATCO (Air Traffic Control Officer) og FISO (Flight Information Service Officer.

Hvad kan du søge puljemidler til?

 • Fornyelse af pilot-certifikat, herunder udgifter til simulator og eksaminator.
 • Fornyelse af helbredsgodkendelse (medical) og sprogpåtegninger
 • Eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med opdateringen af en rettighed.

Hvor meget kan du søge om?

Der er et maks. beløb på 15.000 kr. per ansøger.

Hvornår kan du søge?

Puljen er åben for ansøgninger. Du kan først søge, når du har fået foretaget din fornyelse.

Midlerne kan søges med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede har fornyet dit certifikat eller medical.

Du kan tidligst søge om midlerne tre måneder, før dit certifikat udløber. 

Hvilken dokumentation skal du sende ind?

Kommercielle piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af ansættelseskontrakt
 • Kopi af opsigelsesbrev
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Nyuddannede piloter

 • Kopi af flight crew licence og indstikskort
 • Kopi af proficiency check/skilltest-formular
 • Kopi af diplom
 • Kopi af fakturaer* fra fornyelse af certifikat, medical og/eller sprogpåtegnelse
 • Dokumentation ifm. rejseudgifter

*Hvis fakturaen er udstedt i et andet navn (for eksempel din examiner), skal du fremsende dokumentation, hvor din examiner udspecificerer din andel af den samlede faktura.

Flyveledere

Kontakt FPU direkte på fpu-pulje@flyvebranchen.dk for nærmere information

Hvad dækker rejseomkostninger?

Rejseomkostninger, herunder dækning af ophold og transport, kan alene dækkes i det omfang, de er nødvendige for at tage certificeringen. Dertil skal rejseomkostningerne kunne indeholdes under den maksimale ramme for tilskuddet pr. ansøger på i alt 15.000 kr.

Rejseomkostninger til en certificering i udlandet skal være nødvendige for selve certificeringen, herunder skal evt. hotelovernatning være nødvendig for fornyelsen (kan begrundes ved fx en faglig beskrivelse af nødvendigheden for fornyelse i udlandet).

I øvrigt gælder Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nr 1276 af 31/10/2016) §11 stk. 6: Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Og fra bekendtgørelsens § 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil skal statens almindelige takst pr. km (den lave sats) anvendes, jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser.

Særligt til flyveledere

Er du flyveleder eller flyveinformationsoperatør og har du mistet dit arbejde siden 11. marts 2020, bedes du kontakte FPU direkte på enten mail eller telefon, så vi kan rådgive dig om ansøgningsprocessen.

Mail: fpu-pulje@flyvebranchen.dk

Telefonnummer: 3613 2502

Træningsorganisationer, der tilbyder stordriftsfordele og et kvalitetssikret program under fair forhold, kan kontakte Simon Møller Eliasson på sme@flyvebranchen.dk med henblik på at lave en aftale.

En ansøger kan frit vælge, om vedkommende vil gøre brug af en eventuel udbyderaftale, eller om vedkommende selv vil arrangere sit certifikatvedligehold.

Ved en eventuel udbyderaftale skal ansøgere opfylde de objektive krav, der stilles til alle ansøgere, og ansøgerne skal indsende korrekt dokumentation, inden FPU kan afregne med udbyderen.

En udbyderaftaler kan laves med udbydere (ATO/træningsorganisation), der er godkendt af Trafikstyrelsen, jvf. Trafikstyrelsens oversigt