FPU på vej mod ny organisatorisk ramme

De delegerede FPU’ere har i dag med enstemmighed besluttet, at Flyvebranchens Personale Union skal forlade Serviceforbundet.

FOR ENGLISH PRESS HERE

Alle 51 delegerede sagde i dag ja til, at de flyvendes organisation skal styrkes i en ny organisatorisk ramme. Det vil sige, at både bestyrelse, ledelsen og de 51 delegerede mener, at FPU’s fremtid skal findes i en ny ramme. De delegerede består hovedsageligt af FPU’s tillidsvalgte

FPU´s ledelse og bestyrelse har derfor nu igangsat en undersøgelse af fremtidige muligheder for en ny og styrket ramme til gavn for medlemmerne. Vi har i denne forbindelse rettet henvendelse til LO-forbundet, Dansk Jernbaneforbund, som organiserer de ansatte i danske jernbane- og vedligeholdelsesselskaber. Formålet er at tilbyde en endnu mere selvstændig struktur og styrket platform til FPU’s nuværende og fremtidige medlemmer.

De kommende samtaler og et muligt samarbejde med Dansk Jernbaneforbund har til formål at skabe en ny ramme med større politisk og faglig pondus. Dette er nødvendigt for at kunne håndtere udfordringerne i en hård og konkurrencepræget transportbranche. FPU og Dansk Jernbaneforbund vil inden for en nye samlende ramme beholde sin selvstændighed og identitet.

Vi vil gerne takke Serviceforbundet for 45 års godt samarbejde. Det har været det rette sted for os at være. Grundet luftfartbranchens udvikling og den øgede internationale konkurrence er det dog nødvendigt, at vi samler kræfterne i en ny organisatorisk ramme, hvor både danske og internationale transportspørgsmål er i fokus.

Op til medlemmerne
Det op til de nuværende medlemmer i FPU at tiltræde dagens beslutning før, at udtrædelsen kan blive en realitet. En elektronisk urafstemning bliver derfor igangsat blandt samtlige medlemmer i FPU til april 2016. Det er nemlig op til medlemmerne at bestemme, hvilken vej vi skal gå som fagligt fællesskab.

Når afstemningen begynder til april, vil mere information følge. Men vi kan allerede nu sige, at overgangsfasen ikke vil påvirke medlemmernes vilkår, overenskomster og medlemskab i FPU.

Hvis I skulle have spørgsmål, udover hvad overstående skulle give anledning til, så ret meget gerne henvendelse til os.

Med venlig hilsen

Anders Mark Jensen (næstformand i FPU) og Thilde Waast (formand i FPU)

SE KONTAKTOPLYSNINGER OPPE I HØJRE HJØRNE AF DENNE SIDE