You are currently viewing FPU giver indspark til Transportministerens nye offensiv

FPU giver indspark til Transportministerens nye offensiv

  • Post category:Nyheder 2016

Transportministeren er på vej med konkrete løsningsforslag, som på EU-niveau skal være med til at skabe fair og ordenlige arbejds- og ansættelsesvilkår for ansatte i luftfartsbranchen

Som repræsentant for de flyvende i Danmark gav FPU indspark til konkrete løsningsforslag.

Igennem længere tid er Danmark gået forrest i EU for at gøre opmærksom på udfordringerne for luftfartsbranchen.

Det er sket som følge af det arbejde, som FPU har har gjort sammen med medlemmerne i Danmark.

Nu ønsker Transportministeren at tage et mere ambitiøst skridt på vejen mod fair konkurrence.

Derfor inviterede han i går (15/11 2016) arbejdsgivere, arbejdstagere og politikere på tværs af Folketinget for at få input til en ny ambitiøs strategi. Ideen er at præsentere konkrete løsningsforslag på EU-niveau.

FPU giver indspark til Transportministeren

FPU var inviteret med for at holde et oplæg og give input på vegne af de ansatte i branchen.

Formand Thilde Waast gjorde Transportministeren og resten af tilhørende opmærksomme på de konsekvenser, som den nuværende form for konkurrence har:

Vi oplever i stigende grad piloter, der bliver presset af mærkelige ansættelsesformer, hvor forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver opløses ved hjælp af datterselskaber, rekrutteringsbureauer og andre kreative (men også skadelige) metoder.

Disse forhold er konsekvensen af en voldsom de-regulering de sidste godt 30 år. De manglende lov, regler og standarder har skabt en situation, hvor en række selskaber udnytter forskellige landes lovgivninger til at skabe stadig mere komplicerede ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår og selskabsopbygninger”, sagde Thilde Waast i sit oplæg for selskaberne, politikerne og andre interessenter indenfor branchen.

Det afsluttende budskab fra Transportministeren var, at der snart vil præsenteres konkrete løsningsforslag, der skal bruges på EU-niveau .

Det ser vi I FPU frem til – og vi byder selvfølgelig ind med vores bud.

Skriv et svar