You are currently viewing FAQ til SAS-piloter om LO/FPU

FAQ til SAS-piloter om LO/FPU

Den seneste måned har der blandt piloterne i SAS floreret en række rygter om, hvad LO er, og hvad det vil sige at stå i et hovedforbund versus det at stå udenfor.

Der er tale om en række uheldige misforståelser, og derfor har vi lavet denne FAQ, der er rettet mod samtlige SAS-piloter med base i CPH. Hvis man er uenig i indholdet, så er man velkommen til at kontakte vores kommunikationschef i FPU, Simon Møller Eliasson på sme@flyvebranchen.dk eller 23969804

Hvorfor interesserer LO sig for luftfart?
LO har beskæftiget sig med de flyvendes vilkår i 47 år (FPU blev medlem af LO i 1970). LO har historisk set repræsenteret majoriteten af de ansatte indenfor luftfartsbranchen  siden de danske lufthavne for alvor begyndte at ekspandere efter anden verdenskrig. Københavns Lufthavn såvel som andre danske lufthavne er derfor generelt godt organiserede. Det skyldes af faggrupper indenfor groundhandling, IT, service, billetsalg, flymekanikere, fuel-personale, security og vagter, piloter og kabinepersonale med flere, står sammen i deres respektive forbund indenfor LO-familien.  Selvom vilkårene er forskellige, så støtter grupperne op om hinanden. Dette blev bedst eksemplificeret i Ryanair-sagen. Og det blev senest eksemplificeret i juli, hvor samtlige relevante LO-forbund støttede op om piloterne i Cimber/Cityjet.

Vil LO bakke op om høje pilotlønninger?
Ja. LO-familien har for fire måneder siden bistået FPU’s medlemmer i Cityjet/Cimber med sympatiaktioner i forbindelse med piloternes OK-forhandlinger. Her bakkede Dansk Metal, 3F, HK og Vagtforbundet op om piloternes vilkår, og havde varslet sympatiaktioner på vegne af piloternes løn og arbejdsvilkår. Resultatet er således, at styrmandslønnen stadigvæk er højere i Cimber/Cityjet end i SAS.

Der er desuden gået rygter om, at FPU/LO ikke kan arbejde for store lønstigninger. Det er ikke korrekt. FPU/LO har netop færdiggjort forhandlinger for piloterne i Thomas Cook. Resultatet er, at kaptajner på sidste løntrin får en lønstigning på ca. 7,5 %, mens den yngste styrmand vil opleve en stigning på ca. 11,1 % over de næste tre år. Der er vel at mærke tale om et lønniveau, der i forvejen ligger over SAS’ for piloter. Herudover har piloterne fået en såkaldt ansættelsesgaranti i overenskomstperioden, der kører de næste tre år.

Hvad er det for et ansvar LO og FPU tager for luftfartsbranchen?
SAS er dybt påvirket af international konkurrence særligt fra lavprisselskaber. Til forskel fra de lokale personaleklubber i SAS for både piloterne og kabinen, så har FPU og LO taget et enormt ansvar for luftfartsbranchen. FPU tog Ryanair-sagen, der resulterede i at Ryanair måtte lukke deres baser i Danmark. FPU samlede også piloter og kabineansatte op, da SAS begyndte at benytte underleverandører, og FPU har netop færdigforhandlet to overenskomster for SAS-underleverandører. FPU tager et ansvar i nordiske og europæiske organiseringsprojekter – senest i forbindelse med organisering af Wizz Air-personale (et selskab der har store planer om at udvide i DK) Desuden arbejder FPU for politiske ændringer i luftfartsbranchen – både igennem netværk og politiske lobbyisme i EU, Christiansborg og i Centraladministrationen. Og ikke mindst tager FPU og LO et stort internationalt ansvar i EU med eget kontor i Bruxelles, som dagligt tager ansvar og arbejder for piloter og kabinepersonale.

Når man vælger at stå udenfor FPU og LO, så bidrager man ikke til dette arbejde. Men vi må da være ærlige om, at man får det, der kaldes en freerider-effekt. Det vil sige, at man nyder godt af det enorme politiske og faglige arbejde, der udføres på vegne af majoriteten af piloter og kabineansatte i den danske luftfartsbranche. Det synes vi ganske enkelt er uretfærdigt og ikke særlig konstruktivt.

Hvad tilbyder LO/FPU af juridiske ressourcer?
FPU har ansat en advokat, der kan føre sager ved arbejdsretten og i et det civilretlige system. Desuden har FPU faglige rådgivere ansat. Herudover stiller LO et korps af jurister/advokater til rådighed såfremt, at der skal føres sag overfor arbejdsgiveren. Og hvis der er behov for det, så benytter FPU også eksterne advokater.

Hvad med det nordiske samarbejde
Tendensen i norden er, at piloterne samles indenfor LO. Det ser vi pt i Norge, hvor piloterne fik stor hjælp af LO, og nu i stadig højere grad er på vej ind under LO. Formanden for SAS-piloterne (NSF) har udtalt følgende til norsk presse: ”Vores målsætning er at samle alle piloter under en paraply. Vi er nødt til at arbejde samlet politisk både nationalt, regionalt og globalt for at møde virkeligheden ude i arbejdslivet” https://www.flyvebranchen.dk/norsk-flygerforbund-samle-piloter-forbund/

Det vil være en naturlig konsekvens, at dette også skete i DK.

HVAD VIL SPU?

SPUs mål er, og har altid været, at samle CPH baserede SAS piloter under FPU og dermed LO. Vi ser på første hånd, hvorledes sammenhold på tværs af foreninger og forbund styrker medlemmerne. Formålet med at samle CPH baserede piloter under LO er sikre piloterne de bedste forhold igennem den styrke, der ligge i at være under et hovedforbund. Vi mener også at indlemmelsen af SAS piloterne under LO vil kunne genoplive det nordiske SAS pilot samarbejde, idet NSF (de nroske piloter) er medlem af norsk LO. Det giver sig selv og er klart for enhver at vi kan opnå mere sammen, både lokalt og overnationalt.

Den store udfordring i forhold til den aftale, der netop er indgået mellem DPF og SAS, er den manglende tryghed. Der bliver hverken sikret gunstige vilkår eller en ansættelsestryghed i aftalen. Og den løser ikke de grundlæggende udfordringer, der eksisterer. Den grundlæggende mistillid mellem parterne gør, at der ikke kan laves en aftale, der sikrer en tryghed

Vi mener, at man må arbejde med langsigtede løsninger. Det kan bl.a. handle om at sikre, at SAS europæiske ekspansion faktisk resulterer i job og karrieremuligheder for piloter med CPH base. Det tror vi på, kan lade sig gøre, hvis forhandlingsklimaet ændres.

Lige nu står FPU med et stadigt større oprydningsarbejde. Man kan roligt sige, at FPU allerede er i gang med at rydde op efter K15 og nu kan fortsætte med K17, først i Cityjet og Nordica. Og nu bliver det næste så SAIL. FPU tager dog opgaven på sig. Det tager ansvar for den samlede luftfartsbranche

Tak for din støtte gennem dit medlemskab af SPU – og dermed af FPU og LO.