You are currently viewing Fakta om Ryanair-sagen

Fakta om Ryanair-sagen

Arbejdsretten gav 1. juli 2015 FPU, Flyvebranchens Personale Union, og resten af den danske fagbevægelse lov til at igangsæt­te en sympatikonflikt til fordel for et overenskomstkrav til det irske selskab Ryanairs ansatte i Danmark.

Fakta om Ryanair sagen - Thilde og Anders. flyvebranchen.dk
Thilde Waast og Anders Mark Jensen. Foto: FPU

Den danske arbejds­rets dom fra 1. juli 2015 slog det fast, at fagbevægelsen kan beskytte arbejdstagere, der har såkaldt hjemmebase i Danmark. Det vil sige dem, som bor og betaler skat i Danmark.

Dommen viser, at unfair konkurrence kan bekæmpes. Dommen var kul­minationen på et længerevarende forløb, som begyndte med Ryanair annoncering af baseplanerne i slutningen af 2014.

Ryanair ønskede desværre ikke forhandlingsvejen. Den 17. juli valgte Ryanair at lukke sine baser i Danmark, og ruterne er per oktober 2015 overtaget af andre selskaber. Selvom Ryanair har lukket basen i Billund, så har andre selskaber taget over, og nu har lufthavnen efterfølgende sat passagerrekorder op til flere gange.

Se tidslinje for Ryanair-sagen – klik på billedet:

Luftens Helte fik danskerne med

I begyndelsen af 2015 lancerede FPU – i samarbejde sammen med de andre involverede foreninger – en kampagne, der skulle samle de forskellige forbund og medlemmerne under ét. Kampagnen hed(der) Luftens Helte. Formålet med kampagnen var at informere den danske offentlighed om de faktiske vilkår på Ryanairs danske baser. Dermed kunne offentligheden læse om lønninger, der lå under kontanthjælpniveau, og hvordan de kabineansatte ikke fik løn under sygdom og måtte betale for eget arbejdsudstyr.

Med et overskud på cirka ni milliarder kroner i regnskabsåret 2015 burde Ryanairs aktionærer og ledelse ellers have råd til at tilbyde rimelige løn- og arbejdsvilkår:

En rapport fra konsulenthuset COWI viste faktisk, at Ryanair kan sikre sine ansatte overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår, hvis de hæver billetpriserne med 37 kroner – fra en normalpris på 348 kroner til 385 kroner.

To ud af tre støttede overenskomstkrav

Den danske offentlighed endte også med at stå bag fagbevægelsen under Ryanair-sagen. En meningsmåling fra Epinion viste, at 70 pct. af danskerne støttede overenskomstkravet (foretaget i slutningen af juni 2015).

Luftens Helte lukkede dog ikke ned, da Ryanair lukkede sine danske baser. Tværtimod! Luftfart er per definition grænseoverskridende, og derfor skal løsningerne også være grænseoverskridende.

Alt peger på; at så længe lovrammerne forbliver de samme (eller yderligere liberaliseres), så vil Ryanair og andre selskaber fortsætte deres praksis. Denne udvikling kan ende i et race-to-the-bottom blandt de europæiske luftfartsselskaber. Derfor arbejder FPU for at skabe fair konkurrence. Det gør vi ved at fortsætte kampagnearbejdet i “Luftens Helte”. Og gennem vores internationale lobby-arbejde.