Enhedslisten Århus: Vi støtter kampen for overenskomster ved Ryanair

Støtteerklæring vedr. Ryanair-konflikten

Til Flyvebranchens Personale Union og Serviceforbundet:

Vi støtter kampen for overenskomster ved Ryanair

Enhedslisten Århus forsamlet til generalforsamling lørdag den 18. maj har diskuteret jeres varslet konflikt mod Ryanair, som nægter at lave en overenskomst, der kan sikre nogle ordentlige arbejdsforhold.

Vi vil gerne udtrykke vores fulde støtte til jeres kamp, som vi finder yderst vigtig, da vi ser Ryanairs optrapning som en del af et bredere angreb på fagbevægelsen i disse år – med øget social dumping som et af de farligste våben.

Derfor er det ikke en kamp, som kun berører hovedstaden selv om det er her frontlinjen går lige nu. For vinder Ryanair kan det på længere sigt kommer til at påvirke kampen for overenskomster i alle dele af landet.

Retten til at føre denne kamp skal behandles i Arbejdsretten den 20. maj, hvor der vil blive demonstreret i København. Det er vores håb, at det også kan give anledning til aktiviteter i andre byer, så det bliver synligt, at det er en sag for alle landets fagforeninger.

Enstemmigt vedtaget på Enhedslistens genralforsamling lørdag den 18. maj.

Som mødets dirigent: Keld Hvalsø Nedergaard.