Bliv aktiv i FPU

 • Post category:Bliv aktiv

Engagerede medlemmer, der har lyst til at gøre en aktiv forskel, er hele rygraden i vores arbejde og organisation, og de gør hele forskellen.

Som tillidsvalgt i FPU er du vores bedste bindeled mellem vores medlemmer og den lokale afdeling. Det er stor udfordring at skulle repræsenterer både dine kollegaer, din lokale afdeling og ikke mindst FPU overfor din arbejdsplads ledelse, som også bliver din samarbejdspartner.

Derfor gør vi os også umage for at støtte dig bedst muligt. En investering i dig er nemlig også en investering i vores medlemmer.

Bliv aktiv i FPU

I vores afdelinger er der mange pladser, som dine kolleager kan vælge dig til i din afdeling f.eks. formand/fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem, kasserer eller arbejdsmiljø repræsentant.

Flere af vores tillidsvalgte er også aktive i forskellige udvalg under Transportministeren, Trafikstyrelsen, bestyrelsen i FPU og vores internationale organisationer.

Vi tilbyder vores tillidsvalgte:

 • Velkomstmappe
 • Personlig introduktion i FPU og dit faglige bagland
 • Et personligt kompetenceudviklingsprogram
 • En grunduddannelse som tillidsvalgt
 • Løbende information og nyheder fra FPU og vores bagland
 • Løbende tilbud om deltagelse i relevante kursus, uddannelse og konferencer
 • At få erfaring indenfor ledelse, projektstyring, forhandling m.m.
 • Sociale arrangementer og netværk med de mange andre tillidsvalgte i FPU
 • De fleste overenskomster har aftale om kompensation og frihed til fagforeningsarbejdet
 • Rådgivning og sparing fra sekretariat i FPU
 • Et lukket forum på Facebook, skabt til at dele viden mellem FPU og tillidsvalgte imellem, skabe debat og være en elektronisk netværksplatform for de tillidsvalgte

Så gør en forskel og bliv aktiv i FPU!

Kontakt din afdelingsformand, tillidsrepræsentant eller os i FPU! Du kommer til at gøre en stor forskel for branchen, for dine kolleger og dig selv!

Du bliver en del af et succesfuldt fagligt fællesskab og kommer til at dele aktiv del i vores kamp for den danske model på arbejdsmarkedet.

Du kan kontakte Flyvebranchens Personale Union på telefon +45 36132515 eller på mail fpu@flyvebranchen.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig!