You are currently viewing 2020: Et jubilæumsår i krisens tegn

2020: Et jubilæumsår i krisens tegn

  • Post category:Nyheder 2020

FPU’s 50. leveår blev langt fra et festår. Allerede i begyndelsen af året ramte de første COVID-19-restriktioner internationale afgange, og nu hvor jubilæumsåret (heldigvis) rinder ud, står det klart, at 2020 blev et mareridts-år for alle dele af luftfartsbranchen.

I slutningen af oktober nåede vi op på næsten 2.000 afskedigelser for piloter og kabineansatte. Netop dette tal havde vi tilbage i april advaret om kunne blive resultatet af manglende, ekstraordinær hjælp til luftfartsbranchen (altså udover de store hjælpepakker). Vores mørke forudsigelser kom i form af et brev, der blev afsendt til erhvervsministeren, finansministeren, transportministeren og beskæftigelsesministeren den 24. april, og som også blev bredt dækket i danske medier.

Vi står nu i en situation, hvor stort set alle danske flyselskaber har enten eksekveret eller varslet masseafskedigelser. 650 jobs forsvandt med den danske Norwegian-konkurs, og cirka 300 piloter og kabineansatte blev ramt i slutningen af juni, da Jet Time fyrede alle flyvende i selskabet. De to nationale selskaber i henholdsvis Grønland (Air Greenland) og Færøerne (Atlantic Airways) har fyret over 50 flyvende, deriblandt en del danskbaseret crew. Hos SAS har mange hundrede flyvende fået fyringssedlen via deres e-boks. Herudover er der foretaget afskedigelser i en række mindre og mellemstore luftfartsselskaber, der svarer til cirka 100 ansatte. Til sidst står over 100 nyuddannede piloter med meget lange udsigter til deres første pilotjob.

FPU arbejder stadig for at redde flyvende stillinger og de flyvendes arbejdsvilkår

Da regeringen den 29. maj forlængede grænselukningerne og de restriktive rejsevejledninger, betød det en aflysning af sommeren for luftfarten. Genåbningen af EU-grænser og lempelsen af grænsevejledningerne tre uger senere var vigtig, men kan ikke ændre på, at skaden er sket i form af flere hundredetusinde aflyste rejser. For den civile luftfart er det sommeren, der udgør den altafgørende indtægtsperiode, og for mange selskaber bliver et helt år afgjort på en sommersæson.

Netop dette har vi gjort regeringen opmærksom på i medierne, via direkte henvendelser til regeringen og på møder med visse ministre. Her har vi også kvitteret for de to store hjælpepakker, som har været med til at holde hånden under branchen i perioden, indtil sommeren begyndte. Men da nedlukningen har påvirket sommerprogrammet, og coronaens anden bølge ramte allerede i september, blev det reelt et helt år på med nedlukning.

I samarbejde med andre fagforeninger og DI pressede vi regeringen til at lave en ekstra indsats rettet direkte mod luftfartsbranchen. Resultatet blev den luftfartspakke, som aftalepartierne præsenterede den 25. juni. Det er vores og DI’s vurdering, at luftfartspakken vil kunne holde hånden under nogle hundrede jobs, primært i indenrigstrafikken. Derfor kan den ikke stå alene, hvis ønsket reelt er at holde hånden under bredden i dansk luftfart.

Derfor har vi løbende gjort regeringen opmærksom på mangler og muligheder. Vi har både henvendt os sammen med specifikke selskaber, og vi har forholdt os kritisk til uhensigtsmæssige rejserestriktioner, da smitten var lavere. I 2021 kommer vi forhåbentlig til at skulle forholde os mere kraftigt til præmisserne for opstarten af luftfarten. Vi krydser fingre.

20 millioner direkte til piloterne

I løbet af sommerferien opstod en alvorlig problematik. De over 1000 danske og danskbaserede piloter, der havde mistet jobbet og deres livsforsørgelse, skulle ovenikøbet selv betale for at bibeholde deres certifikater.

Vi henvendte os direkte til beskæftigelsesministeren om behovet for hjælp til de afskedigede piloter. Sidenhen foreslog FPU som en del af luftfartens genstartsteam også, at regeringen burde afsætte midler til certifikatfornyelse til de berørte piloter. Det bar frugt, idet der blev lavet en politisk aftale om at afsætte 20 millioner kroner til piloterne.

Herefter viste politikere og embedsfolkene i Beskæftigelsesministeriet en stor lydhørhed, så puljen ikke endte som endnu et jobcentercirkus. I stedet er vi (FPU) udpeget af Beskæftigelsesministeriet til at administrere puljen, hvormed den placeres et sted med branchekendskab. Desuden lyttede de også til FPUs ønsker om, at puljen både burde være for arbejdsløse piloter og for dem, som har taget midlertidig beskæftigelse under krisen, og at den også skulle kunne benyttes med tilbagevirkende kraft, så de, som har skulle forny deres certifikat i løbet af efteråret, også kan få glæde af midlerne.

Vi glæder os til at få midlerne ud og gøre gavn for jer piloter i det nye år.

Arbejder for fair behandling og muligheder for medlemmerne

Rigtig mange af de flyvende har for første gang i deres liv stiftet bekendtskab med arbejdsløshedssystemet i dette år. Og det er på godt og ondt.

Tårnby Kommune gik begyndelsen af juni sammen med SAS og CPH om et nyt rådgivnings- og jobcenter i lufthavnen – senere fulgte de trop i Billund. Disse jobcentre har fokus på de luftfartsansatte, der har mistet jobbet i forbindelse med masseafskedigelser i luftfartsbranchen.

Her i FPU har vi arbejdet for at skabe større forståelse for de flyvendes situation i arbejdsløshedssystemet. Det handler blandt andet om at få forståelse for, at piloternes jobmarked er internationalt, og hvilke kompetencer kabineansatte og piloter besidder.

Herudover begynder FPU også at tilbyde kurser til medlemmerne – noget I kommer til at høre mere om i det nye år.

Et jubilæumsår i krisens tegn

Med ansigtsmasker, afstand og en god mængde håndsprit afholdte FPU sit 50-års jubilæum sammen med mange af de tillidsvalgte i oktober. Selvom krisen har været afgrundsdyb, så har den samtidig også vist sammenholdets styrke. De tillidsvalgte og medlemmerne har stået sammen og arbejdet professionelt sammen med hinanden, ledelsen og de FPU-ansatte i forhold til at finde lokale og politiske løsninger for luftfarten.

Og det skal I alle have en stor ros for, også selvom bølgerne selvfølgelig er gået højt. Det er der ikke noget at sige til.

Vi vil gerne slutte året og denne julehilsen med at glædes over, hvor få dage, der er tilbage af dette år, og så krydse fingre for at 2021 byder på noget langt bedre for luftfart.

Som medlem kan du følge vores arbejde via vores sociale medier både på Facebook, Twitter og Linkedin. Og ikke mindst på vores fagmedie Luftfart.nu.

God jul og godt nytår

Thilde Waast, Formand FPU